intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Hydrologists

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hydrologists
 • Every year, the damages, caused by the natural disasters such as heavy rainfalls, floods and doughts ..., take lives and destroy properties in many parts of the world. In water resources engineering, frequency analysis is one of the statistical techniques applied by hydrologists to try and estimate the probabilities associated with design events.

  pdf0p haivan 16-03-2009 153 25   Download

 • Water is an important natural resource which forms the core of the ecological system. Human use of water depends on ambient water quality and human alterations of the landuse have an extensive influence on water quality. Water is typically referred to as polluted when its quality is adversely affected by contaminants and undergoes a marked shift in its capability to support the biological communities. The book is written for research scholars, hydrologists and environmentalists and especially students....

  pdf114p haiduong_1 24-04-2013 49 10   Download

 • Khái niệm TOPMODEL (Beven và Kirkby năm 1979, Beven và Wood 1983, O'Loughlin 1986, Ambroise et al 1996) đã được một công cụ mô hình phổ biến đầu nguồn (ví dụ, Anderson et al. 1997, Lamb và cộng sự năm 1998,. Guntner et al năm 1999, Scanlon et al. 2000). Nó được sử dụng rộng rãi bởi vì đơn giản khái niệm của thế hệ dòng chảy sáng tạo, sử dụng dữ liệu địa hình, và chứng minh khả năng áp dụng một loạt các tình huống.

  pdf10p giangsinh_trang 03-01-2012 44 8   Download

 • Sự cố giọt nước trên bề mặt đất chỉ có hai lựa chọn: nó có thể xâm nhập vào đất hoặc nó có thể chạy. Quá trình này phân vùng là rất quan trọng. Xâm nhập, và bổ sung cho dòng chảy của nó, quan tâm cho hydrologists những người nghiên cứu thế hệ dòng chảy, dòng chảy sông, và nước ngầm. Sự tham gia của nước qua bề mặt liên quan đến các nhà khoa học đất, xâm nhập bổ sung dưỡng chất lưu trữ của đất nước.

  pdf42p chimungdauhoi 17-12-2011 38 5   Download

 • Sự phức tạp của việc sử dụng địa vật lý và phương pháp cảm biến từ xa để ngăn chặn chất thải nguy hại vượt qua các vấn đề đã được thử thách liên quan đến thăm dò khoáng sản và nước ngầm và thăm dò dầu khí và sản xuất. Hydrologists và kỹ sư hồ chứa dầu khí đã nghiên cứu dòng chảy của nước, dầu và khí trong các loại đá và trầm tích xốp thấm unconsolidated trong nhiều năm.

  pdf77p hoakimthienduong 19-12-2011 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hydrologists
p_strCode=hydrologists

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản