Itims

Xem 1-4 trên 4 kết quả Itims
 • Các cảm biến do lực kích thước nhỏ chế tạo bằng công nghệ vi cơ đã được thiết kế và chế tạo lần đầu tiên tại Việt nam bởi nhóm MEMS tại trung tâm ITIMS. Cấu trúc cảm biến này gồm một màng silic chiều dày cỡ 45 micro, ở tâm có thiết kế thêm một tâm cứng làm điểm đặt lực. Tín hiệu cơ được chuyển đổi qua một cầu điện trở 4 điện cực thành tín hiệu điện lối ra. Trong bài báo này chúng tôi trình bày sơ đồ nguyên lý, quy trình chế tạo, và các...

  pdf6p doxuan 04-08-2009 356 152   Download

 • Các cảm biến đo lực kích thước nhỏ chế tạo bằng công nghệ vi cơ đã được thiết kế và chế tạo lần đầu tiên tại Việt nam bởi nhóm MEMS tại Trung tâm ITIMS. Cấu trúc cảm biến này gồm một màng silic chiều dày cỡ 45 micron, ở tâm có thiết kế thêm một tâm cứng làm điểm đặt lực. Tín hiệu cơ được chuyển đổi qua một cầu điện trở hoặc điện trở 4 điện cực thành tín hiệu điện lối ra. Trong bài báo này chúng tôi trình bày sơ đồ nguyên lý, qui trình chế...

  pdf6p trannguyen1111 16-07-2010 71 13   Download

 • VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Mathematics - Physics, T.xXI, n02, 2005 Nguyen Thi Minh Hanga,b, Chien-Hung Hoc, Vu Ngoc Hungb, Nguyen Phu Thuyb,d a d Center for Micro Electronic and Information Technology (IMET) International Training Institute for Materials Science (ITIMS) c Precision Instrument Development Center (PIDC) College of Technology, Vietnam National University, Hanoi (VNU) b Abstract. Thanks to almost transparent property of SU8 for wavelength of 365400nm, UV-LIGA technology using this photoresist has been applied to fabricate high-aspect-ratio (HAR) microstructures.

  pdf7p tuanlocmuido 19-12-2012 25 2   Download

 • The siglecs (sialic acid-binding Ig-like lectins) are a distinct subset of the Ig superfamily with adhesion-molecule-like structure. We describe here a novel member of the siglec protein family that shares a similar structure including five Ig-like domains, a transmembrane domain, and a cytoplasmic tail containing two ITIM-signaling motifs. Siglec10 was identified through database mining of an asthmatic eosinophil EST library. Using the Stanford G3 radiation hybrid panel we were able to localize the genomic sequence of siglec-10 within the cluster of genes on chromosome 19q13.

  pdf14p system191 01-06-2013 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản