Jdbc driver api

Xem 1-4 trên 4 kết quả Jdbc driver api
 • ‘java.sql’ and ‘javax.sql’ package SQL Interfaces for application JDBC Driver Manager manage two or more JDBC drivers ‘DriverManager’ class in the java.sql package. JDBC Driver API defined for connecting between the JDBC driver manager and JDBC drivers JDBC Driver access each database 4 types : JDBCODBC bridge Native API partly – Java technologybased driver Netprotocol all Java technologybased driver

  ppt38p nguyenvanhabk1 04-09-2012 78 11   Download

 • Bài giảng "Lập trình Java - Chương 6: Lập trình CSDL với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, tại sao cần JDBC, kiến trúc JDBC & JDBC APIs, các bước làm việc với Database dùng JDBC, một số lớp và phương thức cơ bản trong JDBC API, các loại JDBC Drivers. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tieu_vu10 07-04-2018 11 1   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài giảng. Độc lập với HĐH và được chỉ định bởi JRE. JDBC là một API dùng để truy xuất CSDL gồm các lớp và hàm quy định trong thư viện java.sqlJDBC-ODBC bridge cung cấp cách thức truy cập JDBC API qua một hay nhiều ODBC driver.

  pdf38p thiuyen12 15-09-2011 64 18   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 32 - Java Database Programming's Objectives is to become familiar with the JDBC API; learn how to load a driver, connect to a database, execute statements, and process result sets using JDBC; use the prepared statements to execute precompiled SQL statements.

  pdf23p cocacola_17 09-12-2015 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản