Jsp

Xem 1-20 trên 244 kết quả Jsp
 • Tài liệu hướng dẫn lập trình web JSP. JSP (viết tắt của tiếng Anh JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor - tạm dịch là "Bộ tiền xử lý văn lệnh Java" - là một công nghệ Java cho phép các nhà phát triển tạo nội dung HTML, XML hay một số định dạng khác của trang web một cách năng động

  pdf118p tuhuy 21-03-2009 3148 1209   Download

 • Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, Asp.Net, Java(servlet/jsp),… Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC. Bài viết này giới thiệu tổng quát về Jsp, Servlet, và mô hình MVC.

  ppt22p hoang77777 01-12-2010 801 249   Download

 • JSP (viết tắt của tiếng Anh JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor - tạm dịch là "Bộ tiền xử lý văn lệnh Java" - là một công nghệ Java cho phép các nhà phát triển tạo nội dung HTML, XML hay một số định dạng khác của trang web một cách năng động, trong khi hồi âm yêu cầu của trình khách.

  pdf118p mrduonganhtuan 15-02-2011 331 177   Download

 • Bài viết giới thiệu nền tảng căn bản của công nghệ JSP phiên bản 2.0. Bài viết cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về JSP và bắt đầu viết một số trang Web nhỏ ứng dụng JSP. Do không có nhiều thời gian nên mình sẽ chi bài viết này thành 2 phần: - Phần tổng quan và cài đặt. - Phần căn bản JSP. (sẽ được giới thiệu sau) Đối tượng Đây là bài viết dành cho những lập trình viên bắt đầu học JSP, những người có kiến thức tốt về lập trình Java và HTML....

  pdf8p danchoi_107 06-11-2011 161 78   Download

 • JavaServer Pages (JSP) là một kỹ thuật server-side do đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở client. JSP cho phép chúng ta tách thành phần động của trang ra khỏi thành phần tĩnh HTML. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần viết một tài liệu HTML bình thường rồi sau đó bao quanh mã của thành phần động trong các tag đặc biệt, hầu hết các tag bắt đầu với . Ví dụ, đây là một phần của trang JSP, có kết quả trả về là “Thanks for reading jsp book.” với URL...

  pdf145p vinamilkvietnam 10-08-2012 118 65   Download

 • Session Objectives  Describe the various elements of a JavaServer Page  Describe the various JSP Tags in brief

  ppt41p annguyensbv 24-02-2010 150 51   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình lập trình web động với Java Server Pages (JSP). Tài liệu gồm bài trắc nghiệm, các bài giảng và bài tập thực hành.

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 98 38   Download

 • Writing data applications is tricky in any language, but coders committed to JSP will find a welcome side-kick in Pure Java Server Pages. The handy volume is about two-thirds code and one-third reference. Code near the beginning serves to illustrate crash courses in servlets, JavaBeans, JDBC, and JSP concepts, while the rest of the coding section plunges straight into building a shopping cart, sending JavaMail, and much more. The final third of the book is a syntax reference for the javax.servlet.jsp, javax.servlet.jsp.tagext, javax.servlet.package, and javax.servlet.http packages.

  pdf235p tailieuvip14 26-07-2012 69 35   Download

 • Start building Java–based web applications now, even if you’re a complete newcomer to Java. Comprehensive and example–driven, Beginning JSP, JSF, and Tomcat: Java Web Development, Second Edition is all you need to develop dynamic Java-based web applications using JSP, connect to databases with JSF, and put them into action using the world’s most popular open source Java web server, Apache Tomcat.

  pdf426p goshop_123 23-04-2013 198 35   Download

 • Sử dụng Mô hình và ActionForms 1. Viết chương trình nhập vào các chi tiết đăng ký mới để các cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, tạo ra một DSN để kết nối các trang JSP với cơ sở dữ liệu. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy ứng dụng này là: 1. index.jsp 2. details.jsp 3. Simple.jsp 4. SimpleResults.jsp 5. Signin.jsp 6. SigninFailed.jsp 7. ProcessSimpleAction.java 8.

  pdf13p hoatuongvihong 03-11-2011 99 34   Download

 • Sử dụng Java Server Pages (JSP) Tags 1. Viết một chương trình bằng cách sử dụng phương pháp request.getParameter () để nhập tên và mật khẩu của người dùng và hiển thị đầu ra trên một trang JSP. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là:

  pdf8p hoatuongvihong 03-11-2011 66 27   Download

 • Phòng thí nghiệm deliverable của 3 phần II Sử dụng JSP Scriptlet 1. Viết một chương trình để hiển thị các bội số của hai. Bao gồm các vòng lặp trong khối scriptlet và hiển thị số. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng trong bài tập này là Series.jsp. Các tập tin được lưu trong thư mục cơ bản.

  pdf6p hoatuongvihong 03-11-2011 60 24   Download

 • JSP ứng dụng Mô hình 1. Viết một chương trình bao gồm một tập tin HTML trong một trang JSP sử dụng phương pháp giao diện RequestDispatcher. Các tập tin bao gồm sẽ hiển thị một hình thức đăng nhập để người sử dụng. Ngoài ra, hình thức cung cấp một nút Submit và Thiết lập lại. Hiển thị tin nhắn Chào mừng bạn đến với người sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào nút Submit sau khi nhập các chi tiết. ...

  pdf9p hoatuongvihong 03-11-2011 70 24   Download

 • Gạch khung 1. Tạo một trang Web với năm khu vực, tiêu đề, tiêu đề, cơ thể, chân, và menu. Các tiêu đề nên có văn bản hoan nghênh, chân nên bao gồm quyền tác giả tuyên bố, và menu chứa các liên kết trực tiếp với những người khác các trang của ứng dụng Web. Gợi ý: Sử dụng gạch: getAsString và gạch: chèn để tạo ra các trang Web. Giải pháp: 1. 2. 3. 4. 5. 6. layout.jsp header.jsp body.jsp menu.jsp footer.jsp main.jsp ...

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 54 21   Download

 • 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang giới thiệu về phía trước hành động. Cung cấp một liên kết trên trang demo để chuyển tiếp các đầu ra vào một tập tin JSP. Hiển thị thông báo cho người sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào liên kết. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là: 1. index.jsp 2. Forward_Demo.jsp 3. Welcome.jsp

  pdf10p hoatuongvihong 03-11-2011 62 19   Download

 • Giới thiệu về và 1. Mở rộng exercise1 để hiển thị số dư trong tài khoản nhập vào bởi người sử dụng trong trang hiển thị tài khoản Marko. Ngoài ra, sử dụng thẻ để đậu và logic hiển thị các thông tin. Giải pháp: Tên tập tin cần thiết cho giải pháp này là: 1.display.jsp 2.DisplayActionForm.java 3.Result.jsp

  pdf14p hoatuongvihong 03-11-2011 51 19   Download

 • Giới thiệu cho Struts 1. Tạo một ứng dụng struts-blank.war trống. Sử dụng các ứng dụng trống để tạo ra một trang web hiển thị tiêu đề và tác giả của một cuốn sách. Trang này bao gồm một nút Submit. Sau khi người dùng nhấp chuột vào nút Submit, một trang sẽ xuất hiện chỉ ra rằng yêu cầu đang được xử lý. Ví dụ yêu cầu hai trang JSP và hai JavaBeans. Cập nhật struts-config.xml tập tin để liên kết các trang web với JavaBeans....

  pdf8p hoatuongvihong 03-11-2011 74 18   Download

 • Struts Validator Framework 1. Tạo một trang Web với hai lĩnh vực: Tên và số an. Các trang nên cho phép người dùng tìm kiếm cho số lượng an ninh hoặc tên, vào một trong các lĩnh vực. Hiển thị số bảo mật của tên được nhập trong lĩnh vực Tên. Tương tự như vậy, các trang cung cấp tên sau khi nhập số bảo mật. Giải pháp: danh sách các tập tin, yêu cầu cho ứng dụng này là như sau: 1. index.jsp 2. search.jsp 3. Employee.java 4....

  pdf22p hoatuongvihong 03-11-2011 50 18   Download

 • Start building Java–based web applications now, even if you’re a complete newcomer to Java. Comprehensive and example–driven, Beginning JSP™, JSF™, and Tomcat™ Web Development is all you need to develop dynamic web applications using JSP, connect to databases with JSF, and put them into action using the world’s most popular open source Java web server, Apache Tomcat.

  pdf426p shop_123 29-04-2013 68 15   Download

 • Dưới đây là bài giảng JavaServer Page (JSP) do Nguyễn Quang Hùng biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về công nghệ lập trình trang web động JSP; các đối tượng có sẵn trong JSP như là: request, response, out, session,...; cách viết một ứng dụng tra cứu danh bạ điện thoại bằng JSP.

  ppt27p cocacola_06 04-11-2015 19 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản