intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm imap

Xem 1-2 trên 2 kết quả Khái niệm imap
  • Mục tiêu: Khái niệm, các khía cạnh hiện thực của các giao thức ứng dụng mạng. Các mô hình dịch vụ lớp transport. Mô hình clientserver. Mô hình peertopeer. Nghiên cứu giao thức thông qua xem xét một số giao thức lớp application. HTTP, FTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS, Lập trình ứng dụng mạng socket API

    ppt108p dangvietkhoi 08-09-2010 278 71   Download

  • Nội dung tài liệu "Bài 5: Giao thức TCP/IP và Internet" trình bày: các khái niệm về họ giao thức TCP/IP; mạng Internet; ứng dụng trên TCP/IP; dịch vụ tên miền (DNS); electronic mail (SMTP, MINE, POP3, IMAP); world Wide Web (WWW); truyền tập tin (FTP) và tài nguyên trên Internet. Mời các bạn tham khảo!

    ppt42p tramvanhien 09-01-2019 59 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm imap
p_strCode=khainiemimap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản