intTypePromotion=3

Kiểm soát viên trong chuẩn bị xét xử

Xem 1-1 trên 1 kết quả Kiểm soát viên trong chuẩn bị xét xử
  • Bài giảng Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự bao gồm những nội dung về một số vấn đề chung trong chuẩn bị xét xử vụ án hình sự; kỹ năng của thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; kỹ năng của kiểm soát viên trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

    pdf0p cocacola_05 02-11-2015 55 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kiểm soát viên trong chuẩn bị xét xử
p_strCode=kiemsoatvientrongchuanbixetxu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản