intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra Extreme

Xem 1-8 trên 8 kết quả Kiểm tra Extreme
 • Bài 09 Kiểm tra Extreme thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm tra phần mềm, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu gồm: Cơ bản về lập trình Extreme; Kiểm tra Extreme. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức trong bài học này và vận dụng thật tốt trong thực hành thực tiễn.

  pdf11p luongmylm 25-03-2014 51 2   Download

 • Niềm tin rằng một sự thay đổi sẽ được dễ dàng để làm một cách chính xác làm cho nó ít có khả năng thay đổi sẽ được thực hiện một cách chính xác. - Gerald Weinberg1 Một lập trình viên XP viết một đơn vị kiểm tra để làm rõ ý định của mình trước khi ông làm cho một sự thay đổi.

  pdf19p kennguyen2 21-10-2011 23 5   Download

 • Chúng tôi kêu gọi thiết kế thử nghiệm điều khiển (TDD) hoặc lập trình thử nghiệm đầu tiên, bởi vì thiết kế và thực hiện một API được hướng dẫn bởi các trường hợp thử nghiệm của mình. Lập trình viên viết các kiểm tra cách ông muốn API để làm việc, và ông thực hiện các API để thực hiện đầy đủ những kỳ vọng đặt ra bởi thử nghiệm.

  pdf19p kennguyen2 21-10-2011 45 5   Download

 • Phản hồi (Feedback): Phản hồi sớm và liên tục từ khách hàng cũng như từ nhóm phát triển giúp cho dự án luôn đi theo đúng hướng. XP đều đặn giao sản phẩm cho khách hàng để kiểm tra, theo đó khách hàng có thể 'làm mịn' và hoàn thiện yêu cầu sản phẩm dựa trên các kết quả cụ thể. Với sự trợ giúp của khách hàng, XP xây dựng một tập các phép thử phụ vụ cho việc kiểm định (acceptation test) một cách liên tục trong suốt quá trình phát triển phần mềm...

  pdf17p xingau8 04-09-2011 38 4   Download

 • LoginServlet lấy, kiểm tra, và xử lý dữ liệu, trong trường hợp này là nhằm mục đíchxác thực người dùng. Ví dụ 7-1 cho thấy phiên đầu tiên của servlet. Ví dụ 7-1. Lặp đi lặp lại của các LoginServlet Một thử nghiệm nonwaiting, hoặc thử nghiệm một thất bại ngay lập tức, không thể in thời gian thực tế nó đã hoàn thành các kiểm tra.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 49 4   Download

 • vào phương pháp thực nghiệm [Kalinsky 01]. Kỹ thuật thay thế dựa trên một phân tích tĩnh của sản xuất sự kiện và sự kiện và nó sẽ sử dụng NUnit và NMock để tự động kiểm tra của bạn là tốt. Chương này sẽ không đưa bạn thông qua các thiết lập CCNet toàn bộ và quy trình thực hiện.

  pdf34p kimku13 24-10-2011 54 4   Download

 • Các đầu ra ví dụ cho thấy một bài kiểm tra thời gian mà không ngay lập tức và khác mà chờ đợi cho đến khi phương pháp được thử nghiệm hoàn tất. Các kết quả cơ bản được kiểm tra cùng cả hai không nhưng thông điệp in là khác nhau.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 45 3   Download

 • đã được sử dụng. Việc thực hiện QF hàng đợi sự kiện (lớp QEQueue) duy trì myNmax thuộc tính đặc biệt cho mục đích này (xem Liệt kê 9,6 trong Chương 9). Bạn có thể kiểm tra nhãn hiệu nước cao này dễ dàng bằng cách sử dụng một trình gỡ lỗi hoặc thông qua một bãi chứa bộ nhớ (xem Tập thể dục 10,8).

  pdf34p kimku13 24-10-2011 41 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm tra Extreme
p_strCode=kiemtraextreme

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2