intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế tăng trưởng

Xem 1-20 trên 9608 kết quả Kinh tế tăng trưởng
 • Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của nền kinh tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Xu thế này diễn ra trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; đặc biệt chuyển đổi “mạnh mẽ” nhất ở ngành ngân hàng. Sự xuất hiện của các công nghệ tài chính càng thúc đẩy các ngân hàng truyền thống cập nhật công nghệ nhằm thay đổi mô hình kinh doanh theo hình thức ngân hàng số, giúp tăng trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 5 0   Download

 • Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết thực hiện một số mục tiêu sau: (1) Giới thiệu cơ sở lý thuyết về phát triển đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, (2) Phân tích thực trạng đô thị hóa trong bối cảnh thực hiện định hướng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và (3) Đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy quá trình đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết này nhằm thể hiện tính cấp thiết trong nghiên cứu chính sách nhà ở cho người dân vì đó là công cụ để tạo điều kiện cho người dân an tâm về chỗ ở và góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhóm tác giả lược khảo lý thuyết về nhà ở, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà ở của một số nước.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 9 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân và tác động của thành phần kinh tế này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta" trình bày quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân; phân tích tác động của kinh tế tư nhân với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu những thách thức trên là cơ sở để xây dựng các giải pháp về vốn, về đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hành lang pháp lý, để các doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng có được định hướng về bước đi của mình trong thời gian tới, góp phần xây dựng Hải Phòng thực sự là một thành phố biển trọng tâm không chỉ của cả nước mà cả trên trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế ở Hải Phòng" đề cập những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cả về phía chính quyền Thành phố và phía các doanh nghiệp để khu vực kinh tế này hoạt động hiệu quả hơn, thực sự trở thành “động lực quan trọng” cho sự tăng trưởng, phát triển của Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận lý luận về tăng trưởng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phân bổ các nguồn lực, vai trò của các nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p ppvn 12-05-2022 26 9   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Kết quả khảo sát trực tiếp 344 cư dân đang sinh sống trong các dự án chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11/2021, dựa vào phương pháp phân tích hồi qui đa biến, cho thấy 6 nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư tại Bắc Ninh đều có ý nghĩa thống kê, gồm: Năng lực chủ đầu tư, Vị trí tòa nhà,...

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 41 8   Download

 • Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích từ dữ liệu 128 quốc gia trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2014 bằng các mô hình FEM, REM, GLS, cho thấy mức độ sử dụng năng lượng dầu, tăng trưởng kinh tế (GDP đầu người), thương mại có tác động gia tăng lượng khí thải CO2.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết bàn về sự phát triển của thị trường bất động sản đã góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời góp phần quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết này tập trung vào nhận diện những thành công và những thách thức của nền kinh tế Việt Nam hiện nay qua đó cũng có những gợi ý ở mức độ định hướng cho việc khắc phục - vượt qua những thách thức để các cơ quan của Đảng và Nhà nước có thể tham khảo trong hoạch định chính sách và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát huy thành tựu năm 2015 tiếp tục đà tăng trưởng hoàn thành mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đặt ra.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu này tiếp cận theo hướng đi trực diện vào các khía cạnh tình hình. Kiểm điểm về 3 nút thắt (thể chế, kết cấu hạ tầng; nhân lực); 3 trọng tâm tái cơ cấu (doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư công); tăng trưởng; lạm phát và thị trường bất động sản. Ngoài tóm tắt và kết luận, nghiên cứu này gồm 3 phần.

  pdf12p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết này không đi vào khai thác những điểm sáng chúng ta đã đạt được về mặt số lượng tăng trưởng kinh tế, mà đi vào xem xét những “vấn đề” đằng sau những con số đạt được đó, khai thác các khía cạnh về chất lượng tăng trưởng, so sánh với những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011-2015 về tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, để từ đó có quan điểm định hướng và giải pháp điều chỉnh cho giai đoạn tiếp sau nhằm hướng tới mục tiêu tiếp tục tăng trưởng nhanh nhưng hướng tới chất lượng và hiệu quả cao hơn.

  pdf19p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết đánh giá kết quả của nền kinh tế trong năm 2015, tìm hiểu những điểm nghẽn quan trọng của nền kinh tế, nghiên cứu từ các biến số kinh tế quan trọng như tăng trưởng, lạm phát, khu vực đối ngoại, khu vực tiền tệ tỷ giá và khu vực ngân sách. Phần kết luận đề xuất một số khuyến nghị chính sách cơ bản cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

  pdf40p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

 • Bất bình đẳng trong tiến trình phát triển đang là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Chính phủ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Bài viết trình bày thực trạng bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam; Cách tiếp cận và chiến lược tăng trưởng để giải quyết bất bình đẳng về thu nhập.

  pdf21p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày những tác động của Hiệp định TPP đến nền kinh tế Việt Nam; Một số giải pháp chủ yếu tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đối với kinh tế Việt Nam khi tham gia TPP.

  pdf23p viindranooyi 04-05-2022 5 1   Download

 • Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc vòng đàm phán và dự kiến đi vào có hiệu lực từ tháng 2/2016. Hiệp định TPP mang lại cho Việt Nam rất nhiều các cơ hội nhưng đi kèm cùng với đó là nhiều những thách thức trong đó có thể kể đến như tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu về “Thực hiện vai trò của Chính phủ điều hành tầm vĩ mô về chính sách và pháp luật khi thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương” sẽ giúp Chính phủ có tầm nhìn toàn diện, nhận thức những thách thức khi tham gia Hiệp định TPP là sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của Việt Nam, vốn còn yếu, khả năng quản lý còn nhiều bất cập... để từ đó giúp Chính phủ có sự chuẩn bị tốt để chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1108 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế tăng trưởng
p_strCode=kinhtetangtruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2