Kpmg international

Xem 1-4 trên 4 kết quả Kpmg international
 • KPMG quốc tế là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế và Tư vấn. Các công ty thành viên hoạt động độc lập trong mạng lưới KPMG quốc tế. KPMG quốc tế không cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Không công ty thành viên nào có quyền buộc KPMG quốc tế với bên thứ 3 hoặc ngược lại, KPMG quốc tế cũng không có quyền buộc các công ty thành viên với bên thứ 3....

  pdf30p hoamihothay 03-10-2012 78 35   Download

 • Many organizations face a continually changing set of pressures and dynamics in the current economic climate. Faced with shrinking markets, they can choose to rationalize, merge or contract. The technology thread which holds systems and processes together is at risk. As a consequence, IT Internal Audit plays an integral role in maintaining discipline and rigor across functions and geographies.

  pdf23p hoadat_1990 12-07-2013 30 6   Download

 • Sau đây là một mô tả ngắn gọn về các báo cáo tài chính cơ bản đã được kiểm toán bởi KPMG LLP, nằm ở cuối chương này. Báo cáo tài chính-Wide Chính phủ Báo cáo tài sản ròng (Phụ lục 3.1). Tuyên bố này được chuẩn bị bằng cách sử dụng cơ sở kế toán cộng dồn và được thiết kế để hiển thị vị trí của bộ phận tài chính tại ngày 30 tháng 6 2002.

  pdf10p taoxanh2 04-01-2012 23 2   Download

 • The Home Builders Association of Metro Denver reports single family building permits increased 67.3% from August 2011 to August 2012 and multi-family (apartments and condos) rose 73.4%. Zillow.com reports Denver metro area posted the 3rd largest gain in home prices among U.S. metro areas surpassed only by Phoenix (which has been severely depressed) and Miami-Fort Lauderdale.

  pdf8p connhobinh 07-12-2012 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản