Kỹ thuật truyền dẫn sdh

Xem 1-18 trên 18 kết quả Kỹ thuật truyền dẫn sdh
 • Bằng việc xem xét các hạn chế của phân cấp số cận đồng bộ (PDH) như: nhiều tốc độ/dạng tín hiệu PDH khác nhau; nhiều thủ tục ghép kênh khác nhau cho các tín hiệu PDH và nhiều cách tổ chức mào đầu và tỷ lệ phần trăm mào đầu khác nhau cho các tín hiệu PDH.

  pdf141p lephuongai 16-09-2009 4222 2035   Download

 • Truyền dẫn các ATM cell • • • • • • 622.08Mbps 155.52Mbps 51.84Mbps 25.6Mbps Lớp vật lý trên cơ sở cell Lớp vật lý trên cơ sở SDH Lớp vật lý trên cơ sở cell • Không cần đóng khung • Dòng liên tục của các cell 53 byte • Các cell được phân cách dựa trên trường HEC

  pdf9p zues06 25-06-2011 60 19   Download

 • Ngày nay công nghệ viễn thông đã và đang có những bước phát triển vượt bậc trong đó phải kể đến những tiến bộ trong lĩnh vực truyền dẫn số. Cùng với sự phát triển của công nghệ viễn thông, các nhu cầu cề dịch vụ viễn thông cũng tăng lên không ngừng. Các loại dịch vụ phi thoại như hội nghị truyền hình, truy nhập dữ liệu từ xa, các loại dịch vụ băng thông rộng..

  pdf120p xomtram 15-06-2012 330 151   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 7 Hệ thống truyền dẫn SDH và mạng truyền dẫn SDH Việt Nam

  pdf17p xuongrong_battien 16-10-2011 178 81   Download

 • Trình bày tổng quan về kỹ thuật SDH, các thiết bị truyền dẫn hiện đang được sử dụng, đưa ra những giải pháp kỹ thuật được áp dụng thực tế trên mạng truyền dẫn...

  pdf120p la_lan23 15-04-2013 143 50   Download

 • SDH là viết tắt của cụm từ Synchronous Digital Hierarchy, được dịch là Hệ thống phân cấp số đồng bộ. Đây là một công nghệ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực viễn thông. Nó là nền tảng hạ tầng Truyền dẫn cho nhiều loại hình dịch vụ viễn thông. Các đặc điểm của SDH, so sánh giữa mạng SDH với mạng PDH

  pdf30p meoconbatca 26-04-2011 78 21   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật - Chương 1 Bộ ( hệ thống ) ghép kênh số PCM - 24 và PCM - 30

  pdf17p xuongrong_battien 16-10-2011 326 137   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Yêu cầu về viêc tích hợp IP over WDM Tích hợp IP over WDM dựa trên quan điểm Data Plane IP Over ATM Over SDH for WDM Transmission IP Over ATM Directly on WDM IP Over SDH; Packet Over SONET IP Over SDL Directly Over WDM IP Over GbE Over WDM Tích hợp IP over WDM dựa trên quan điểm Control Plane GMPLS trong việc tích hợp IP over WDM

  ppt39p nguyenquangha1991 12-10-2012 129 51   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 66 22   Download

 • Bài giảng môn Ghép kênh tín hiệu số - Ngô Thu Trang có nội dung gồm 4 chương nhằm giới thiệu đến bạn các kiến thức về: Một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu, ghép kênh PCM, PDH và SDH, các giải pháp duy trì mạng, các phương thức truyền tải số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf155p nganga_09 26-10-2015 20 4   Download

 • Công nghệ SDH I. Giới thiệu về kỹ thuật SDH : 1) Các yêu cầu về mạng truyền dẫn : Song song bên cạnh các dịch vụ về thoại, ng y nay ng-ời ta phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ mới quan trọng nh- l telefax, truyền dẫn data, truyền dẫn video... trong đó chất l-ợng v khả năng đáp ứng các yêu cầu đó về băng tần hoặc các giao tiếp t-ơng thích... Luôn luôn đóng một vai trò quan trọng h ng đầu. Để thoả m n các yêu cầu trên, ng nh viễn thông phải có các...

  pdf28p thachthaoxanh 26-08-2011 257 146   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 3 Ghép kênh số đồng bộ SDH

  pdf42p xuongrong_battien 16-10-2011 221 104   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 2 Ghép kênh số PDH cao cấp

  pdf20p xuongrong_battien 16-10-2011 187 96   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 4 Con trỏ

  pdf27p xuongrong_battien 16-10-2011 132 64   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 5 Từ mào đưỡng dẫn POH

  pdf17p xuongrong_battien 16-10-2011 124 55   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH dành cho sinh viên chuyên ngành điện điện tử - Chương 6 Giám sát mạch SDH

  pdf8p xuongrong_battien 16-10-2011 130 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình chỉnh lưu tuyến sdh truyền dẫn thông qua lưu tuyến viba và trạm thu phát bts p3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p phuoctam33 04-07-2011 52 9   Download

 • ÂU HỎI 1) Trong SDH, người ta thực hiện kiểm tra lỗi như thế nào? Hãy trình bày cách kiểm tra lỗi trên đoạn lặp và đoạn ghép. 2) Nêu chức năng các byte B1, B2, K1, K2, E1, E2, S1 trong SOH. 3) Hãy cho biết kênh nghiệp vụ đoạn lặp cĩ tốc độ là bao nhiêu? 4) Hãy cho biết kênh truyền dữ liệu đoạn lặp (DCC-R) cĩ tốc độ là bao nhiêu? 5) Hãy cho biết kênh truyền dữ liệu đoạn ghép (DCC-M) cĩ tốc độ là bao nhiêu?...

  pdf25p zues06 25-06-2011 192 75   Download

Đồng bộ tài khoản