intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình php và ajax

Xem 1-20 trên 126 kết quả Lập trình php và ajax
 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 5: Ajax 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu Ajax, cách thức làm việc của Ajax, HTtP request và response code, đối tượng XMLLHttpRequset trong Ajax, lý do kết hợp PHP và Ajax, cấu trúc của ứng dụng PHP và Ajax, Form. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf22p vitunis2711 11-12-2019 17 2   Download

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 5: Ajax 2 trình bày các nội dung chính sau: Kết hợp Ajax, PHP và MySQL, kết hợp Ajax, PHP và XML. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf9p vitunis2711 11-12-2019 21 2   Download

 • Chương 5 Lập trình PHP cơ bản thuộc bài giảng lập trình PHP nhằm trình bày về giới thiệu tổng quan Web, ngôn ngữ HTML và JavaScript, ngôn ngữ PHP căn bản, các đối tượng trong PHP, PHP và hướng đối tượng, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, PHP và AJAX.

  pdf60p slow_12 26-06-2014 191 34   Download

 • AJAX là thuật ngữ viết tắt của Asynchronous Javascript and XML . AJAX thông qua js để cung cấp một công nghệ phía client-script để gọi ngầm một lệnh background để phía server thực hiện và nhận thông tin trả về, update thông tin của trang nhanh mà không cần phải load lại cả trang, rất mất thời gian load lại những cái không cần update.

  ppt34p muathu_102 28-01-2013 266 17   Download

 • 1) Ajax là một ý tưởng, không phải là cụm từ Ajax tuy đã được giải thích rõ ràng là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML nhưng tên đầy đủ này vẫn không hoàn toàn thích hợp vì nó đơn giản hóa quá mức lịch sử của công nghệ cũng như những tùy chọn bổ sung nằm trong chính bản thân nó. Chính xác hơn, Ajax bao gồm ý tưởng trong đó các ứng dụng web có thể được xây dựng để chọn trong số vòng lặp “post-wait-repeat” được sử dụng trong các ứng dụng Web trình chủ....

  pdf3p bibocumi27 16-01-2013 42 5   Download

 • Tham khảo sách 'building responsive web applications ajax and php', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf256p tailieuvip14 26-07-2012 120 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pro server controls and ajax components phần 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p kimku13 24-10-2011 59 3   Download

 • cho phép định vị chính xác của điều khiển máy chủ, khi tài sản pageLayout được thiết lập để GridLayout. Visual Studio và ASP.NET 2.0 và sau đó không có một tài sản pageLayout trên các tài liệu mẫu web, nhưng có một khả năng tương tự như trong các thiết kế HTML.

  pdf77p kimku13 24-10-2011 35 3   Download

 • ược kết nối với TextChanged một cách chính xác, như một tham số thứ hai của mình. Các tham số có tên là TCE là các ống dẫn để thông tin thêm vào BeforeLabel và các giá trị văn bản AfterLabel: private voidTùy chọn "Chắc chắn là vị trí" sử dụng các tính năng định vị tuyệt đối CSS, quy định cụ thể vị trí điểm ảnh để kiểm soát máy chủ

  pdf77p kimku13 24-10-2011 45 4   Download

 • ược kết nối với TextChanged một cách chính xác, TextChangedEventArgs như một tham số thứ hai của mình. Các tham số có tên là TCE là các ống dẫn để thông tin thêm vào BeforeLabel và các giá trị văn bản AfterLabel: private void

  pdf77p kimku13 24-10-2011 32 2   Download

 • Để làm cho nó dễ dàng hơn để làm việc với các proxy dịch vụ web, chúng tôi quấn quá trình tạo và gọi bên trong một lớp tiện ích mà tóm tắt tất cả các chi tiết của giao tiếp với các dịch vụ web Live Search, như thể hiện trong Ví dụ 12-3. Lớp này cũng ẩn các công việc cần thiết để lấy thông tin cấu hình từ phần

  pdf77p kimku13 24-10-2011 34 2   Download

 • ai có thể phục vụ như là một lớp cơ sở để tạo ra dữ liệu bị ràng buộc điều khiển làm việc với các lớp thực hiện các giao diện IHierarchicalDataSource và các lớp học xuất phát từ các Chắc chắn có thể có kịch bản hoàn toàn kiểm soát là cần thiết và các lớp học cơ sở trước là hạn chế một cách nào đó

  pdf77p kimku13 24-10-2011 63 2   Download

 • System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl: Lớp này được thừa hưởng từ DataBoundControl và có thể phục vụ như là lớp cơ sở dữ liệu dạng bảng có ràng buộc điều khiển bao gồm các điều khiển máy chủ khác. trong trường hợp một nhà phát triển kiểm soát có thể luôn luôn chỉ cần kế thừa từ Control

  pdf77p kimku13 24-10-2011 52 3   Download

 • Trong nền, JBuilder sẽ tạo ra các mã cho các mảnh, tạo ra Java mã cho các hành động và các trang JSP cho xem, và cập nhật các cấu hình Struts cho phù hợp.Đạt được điều này lý tưởng có thể được vô cùng khó khăn. May mắn thay, nó không phải là quá khó khăn để đạt được một xấp xỉ công bằng.

  pdf48p kimku13 24-10-2011 56 6   Download

 • Cũng như WebSphere, JBuilder bao gồm một nhà thiết kế dựa trên sơ đồ cho bạn để xây dựng các ứng dụng Struts của bạn (xem hình B-18). Sử dụng các thiết kế hành động, bạn có thể tạo ra các hành động, thiết lập đạo hành động, cấu hình xử lý ngoại lệ, và các trang xem, tất cả trong một sơ đồ đơn giản.

  pdf53p kimku13 24-10-2011 43 6   Download

 • Tương tự như các HttpContext trong ASP.NET, HttpListenerContext cung cấp truy cập cho các đối tượng HttpListenerRequest và HttpListenerResponse, vì vậy bước đầu tiên trong việc xử lý một yêu cầu nên luôn luôn được để có được bối cảnh này. Tiếp theo, mã sử dụng một phương tiện rất đơn giản xác định URL yêu cầu.

  pdf53p kimku13 24-10-2011 48 5   Download

 • OJB là một sản phẩm vô cùng cấu hình và du dương. Nó được xây dựng trên một tập hợp các thành phần pluggable, để nếu bạn tìm thấy một số tính năng trong OJB không đáp ứng nhu cầu của bạn (chẳng hạn như mô hình bộ nhớ đệm của nó), bạn có thể dễ dàng thay thế thành phần với việc thực hiện của riêng bạn.

  pdf53p kimku13 24-10-2011 39 4   Download

 • Bảng 11-4 cung cấp cho một cái nhìn hợp nhất các bản ghi từ bảng 11-1 và 11-2. Đây là khoảng cùng một định dạng mà Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cung cấp trong bộ dữ liệu TIGER / Line, chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần tiếp theo. Bảng 11-4. Chuỗi thiết bị đầu cuối mạng lưới đường bộ

  pdf32p kennguyen1 21-10-2011 85 8   Download

 • Các dữ liệu trong bảng 11-2 và 11-3, khi kết hợp, cung cấp cho một hình ảnh rất chính xác của vị trí của các đường phố và cách họ giao nhau, và không có thông tin về địa chỉ của các tòa nhà dọc theo các đường phố. Trong thực tế, một bộ kết hợp dữ liệu là những gì bạn đang có khả năng để có được từ một cơ quan điều tra dân số.

  pdf39p kennguyen1 21-10-2011 66 7   Download

 • và bạn không cần phải bấm vào OK trong hàng chục cửa sổ cảnh báo để có được nó.Hình 9-2. GLog cửa sổ liệt kê các phương pháp và tài sản của đối tượng GMap2 GLog.write () phương pháp thoát khỏi bất kỳ HTML và đăng nhập vào cửa sổ mã nguồn. Nếu bạn muốn đầu ra định dạng HTML,

  pdf39p kennguyen1 21-10-2011 108 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình php và ajax
p_strCode=laptrinhphpvaajax

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2