intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử xã hội

Xem 1-20 trên 6315 kết quả Lịch sử xã hội
 • Xã hội học và lịch sử phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung về sự hình thành khoa học xã hội, xã hội học của Comte và Spencer, Mác và xã hội học, Durkheim và sự phát triển xã hội học ở Pháp, xã hội học từ Tonnies đến Weber. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p visatori2711 18-04-2019 45 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học và lịch sử phát triển tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xã hội học từ Pareto đến trường phái Frankfurt, xã hội học Mỹ từ trường phái Chicago đến Harvard, lược sử xã hội học Mác-Lênin, học tập phương pháp và lý luận xã hội học trong bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 của Các Mác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p visatori2711 18-04-2019 20 5   Download

 • Bài viết Nhập môn lịch sử Xã hội học, phân biệt rõ ràng giữa tư tưởng xã hội với xã hội học. Lập trường này khiến người đọc lẫn lộn hai sự vật. Nhấn mạnh mối liên hệ giữa xã hội học với triết học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p hokhaikyky 19-04-2018 32 2   Download

 • Nghiên cứu truyện cổ từ góc nhìn lịch sử xã hội là một trong những phương pháp tiếp cận truyện cổ hiệu quả của học giả thế giới. Với quan niệm truyện cổ phản ánh hiện thực, các nhà nghiên cứu khám phá các khía cạnh khác nhau của hiện thực được tái hiện trong truyện cổ.

  pdf6p vihitachi2711 03-05-2019 17 0   Download

 • Đối tượng của Lịch sử xã hội học • 1. Khái niệm về lịch sử • 2. Lịch sử Xã hội học • II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của xã hội học • 1. Các cuộc cách mạng chính trị • 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp•.... • 6. Vai trò của khoa học.

  pdf123p thiuyen14 17-09-2011 666 114   Download

 • Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động…

  doc40p meodenkd06 14-04-2011 288 72   Download

 • Giáo trình Đại cương về xã hội học nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức cơ bản về xã hội học cũng như vận dụng nhận thức đó trong công tác và đời sống xã hội. Phần 1 của giáo trình trình bày 5 chương: Sơ lược về lịch sử xã hội học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của xã hội học, xã hội học và cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội và xã hội hóa.

  pdf152p violet_12 21-05-2014 189 63   Download

 • Bài 2 trình bày các nội dung: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn của lịch sử xã hội VN, nội dung cơ bản trong TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong đổi mới.

  ppt13p lalala02 12-11-2015 328 49   Download

 • Bài thuyết trình Lịch sử xã hội học: Xã hội học Karl Marx trình bày bối cảnh lịch sử, tiểu sử Karl Marx, đóng góp của Karl Marx trong lĩnh vực xã hội học.

  ppt27p phanphan9001 05-08-2015 145 30   Download

 • Ferdinand Tonnies là nhà Xã hội học của nước Đức. Bài thuyết trình sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin về nhà Xã hội học này với các nội dung: Bối cảnh lịch sử, tiểu sử, đóng góp của Ferdinand Tonnies và đánh giá khách quan.

  ppt21p phanphan9001 05-08-2015 164 26   Download

 • Tài liệu về lịch sử xã hội cho các bạn tham khảo

  doc3p dangvanhung2606 02-04-2011 149 17   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: xã hội việt nam', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt21p tengteng6 26-11-2011 92 10   Download

 • Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, nội dung của thước đo công bằng xã hội luôn bị quy định bởi quan hệ phân phối và quan hệ trao đổi - những quan hệ bị quy định bởi quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất và đối với sức lao động. Các quan hệ phân phối và trao đổi này mới đầu còn bất công và ở trình độ thấp nhưng càng về sau, càng trở nên công bằng hơn. Điều đó có nghĩa là, mức độ công bằng xã hội tăng dần qua...

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 103 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn lịch sử: xã hội trước thời lý nam đế( tiết 1)', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao678 26-12-2011 59 7   Download

 • Lịch sử xã hội học tư sản là lịch sử của những tìm kiếm không mệt nỏi những cơ sở phương pháp luận, với mục tiêu ban đầu là trở thành một khoa học phổ biến về những quá trình và hiện tượng xã hội học tư sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về phương pháp luận của xã hội học tư sản" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf9p thuythuy1702 09-04-2016 43 2   Download

 • Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM. Câu 2: Nguồn gốc ra đời tư tưởng HCM. Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Câu 4: Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Câu 6: Tư tưởng HCM về xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân Câu 7: Tư tưởng HCM về những phẩm chất...

  doc31p muitenbac123 11-03-2013 102 18   Download

 • Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu xã hội và giáo dục, nền văn minh và sự phát triển của các quan điểm giáo dục phương Đông và phương Tây, quá trình phát triển và các đặc trưng của giáo dục trong lịch sử xã hội loài người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p vizeus 02-03-2019 33 1   Download

 • Trước khi có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy tâm đã giữ vị trí thống trị trong việc giải thích lịch sử. Không những các nhà triết học duy tâm mà ngay cả những nhà tư tưởng tiên tiến trước Mác cũng đứng trên lập trường duy tâm để giải thích các hiện tượng lịch sử xã hội.

  pdf23p huemanvdoc 25-11-2009 975 198   Download

 • Từ buổi đầu bình minh cho tới nay lịch sử loài người đã trải qua năm thời kỳ lớn (theo quan điểm mác-xít), các thời kỳ có thời gian tồn tại khác nhau vậy nên ở những giai đoạn lịch sử khác nhau thì mỗi thời kỳ lại mang trong mình những bản chất hay đặc điểm riêng biệt mà ở thời kỳ khác lại không có được. Thời kỳ xã hội nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm, là thời kỳ dài nhất trong lịch sử xã hội loài người, là thời kỳ mà tất cả các quốc gia đều phải trảo qua. Thời kỳ cổ đại...

  doc41p sinhthanh 30-05-2010 597 149   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại...

  doc27p buiduongson3 08-05-2010 631 144   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử xã hội
p_strCode=lichsuxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2