intTypePromotion=1
ADSENSE

Lợi ích oda

Xem 1-6 trên 6 kết quả Lợi ích oda
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích lợi ích - chi phí dự án cầu Vàm Cống nhằm phân tích lợi ích và chi phí dự án cầu Vàm Cống nhằm cung cấp thêm thông tin về lợi ích dự án tạo ra cho tổng thể nền kinh tế. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị chính sách kêu gọi sự hỗ trợ từ phía chính phủ để đảm bảo dự án khả thi về mặt tài chính tạo động lực cho các nhà tài trợ vốn vay ODA.

  pdf0p codon_05 09-01-2016 196 25   Download

 • Viện trợ phát triển chính thức (ODA – Official Development Assistance) Tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại Các khoản tín dụng ưu đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB...) giành cho các nước nhận viện trợ.

  ppt26p batman_1 10-01-2013 76 18   Download

 • Viện trợ phát triển chính thức (ODA – Official Development Assistance) là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản cho vay với những điều kiện ưu đãi hoặc hỗn hợp các khoản trên được cung cấp bởi các nhà nước, các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội ở những nước đang và chậm phát triển được tiếp nhận nguồn vốn này. ...

  ppt25p batman_1 10-01-2013 76 17   Download

 • FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là giành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

  pdf57p daisyshop 28-07-2010 154 259   Download

 • Đầu tư nước ngoài hiện nay đang là một xu hướng trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Các hình thức đầu tư nước ngoài rất đa dạng, phong phú và mang lại những lợi ích to lớn cho các nước đầu tư và các nước nhận đầu tư như ODA, FDI, FPI, OOFs. Trong đó các hình thức nhượng quyền kinh doanh ( franchising) nỗi lên như là một cách làm hữu hiệu.

  pdf25p thantuno1 10-03-2013 88 20   Download

 • Tòa án của người lao động bồi thường vào ngày 22 tháng 5 năm 2001. Nó giải quyết vấn đề liệu Việc các Đạo luật bệnh nghề nghiệp (ODA) để cung cấp PPD vĩnh viễn một phần khuyết tật lợi ích tương đương với các lợi ích quy định tại các WCA Montana hành động bồi thường của người lao động vi phạm quyền của nguyên đơn bảo vệ bằng luật pháp

  pdf4p taoxanh2 05-01-2012 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi ích oda
p_strCode=loiichoda

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2