intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật kinh tế quốc tế

Xem 1-20 trên 4017 kết quả Luật kinh tế quốc tế
 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào tranh chấp nguồn nước sông Mê Công" trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận pháp lý cơ bản về cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy; Thực tiễn quốc tế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy; Thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước sông Mê Công và một số khuyến nghị.

  pdf158p vibentley 08-09-2022 9 2   Download

 • Bài viết Những yếu tố dẫn đến thay đổi của luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm hệ thống các yếu tố dẫn đến sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các động lực dẫn đến thay đổi Luật và các quy định về môi trường là do quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển chưa bền vững của kinh tế - xã hội.

  pdf10p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và viết được hợp đồng kinh tế đúng quy định pháp luật. Hiểu và phân biệt được các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Hiểu được trình tự, thủ tục để giải quyết phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf29p namkimcham25 19-07-2022 12 2   Download

 • Pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế nói riêng đã đưa ra các quy định về đối tượng bảo hộ sáng chế được cho là phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế. Bài viết Mở rộng đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam sẽ đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế trong việc mở rộng đối tượng bảo hộ sáng chế.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 7 2   Download

 • Trong quan hệ với Trung Quốc về giải quyết vấn đề trên Biển Đông, Việt Nam vẫn mong Trung Quốc sẽ xử lý và giải quyết vấn đề trên biển không phải bằng những tuyên bố mang tính áp đặt hoặc bằng các hành vi mang tính đe dọa, mà là giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc;...

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 19 2   Download

 • FDI đóng một đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia và tăng trưởng đô thị của các nước đang phát triển. Bài viết Những yếu tố ảnh hưởng tới tác động tiêu cực của FDI tới môi trường phân tích những tác động của FDI tới môi trường và những yếu tố ảnh hưởng tới tác động đó.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 9 2   Download

 • Bài viết Pháp luật du lịch Việt Nam trong toàn cầu hóa du lịch trình bày vài nét về toàn cầu hóa du lịch và các cam kết quốc tế của Việt Nam về du lịch; Những ưu điểm và hạn chế trong pháp luật du lịch Việt Nam hiện hành; Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật du lịch hiện hành.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 20 2   Download

 • Bài viết phân tích về vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ ở nước ta trong những năm trở lại đây. Trong bài viết, tác giả dẫn chứng các nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; từ đó đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ trong thời gian tới.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 17 1   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Cuốn sách "Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn - Chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam" phần 1 gồm các nội dung chính như giới thiệu chung về nghề luật sư; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf184p namkimcham10 04-07-2022 24 8   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 41 8   Download

 • Đề tài "Chủ quyền quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày: Khái quát chung về chủ quyền quốc gia và toàn cầu hóa, chủ quyền quốc gia vì mục tiêu toàn cầu hóa; toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đối với chủ quyền quốc gia Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p bakerboys05 23-06-2022 12 1   Download

 • Thể chế kinh tế quốc tế hiện nay là thể chế kinh tế thị trường liên kết giữa các quốc gia một cách chính thức hoặc không chính thức để giải quyết những vấn đề như ban hành và thực thi luật về sản xuất, phân phối giá trị thặng dư, tạo ra những áp lực cải cách đồng thời tạo thuận lợi cho những thay đổi, cải cách trong sản xuất và phân phối giá trị thặng dư để có thể làm giảm chi phí trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Tác động của thể chế kinh tế quốc tế đến sản xuất và phân phối giá trị thặng dư trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Thương mại và đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về thương mại và đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc trưng, vai trò của thương mại và đầu tư quốc tế; nội dung của thương mại và đầu tư quốc tế; nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; xu hướng phát triển thương mại và đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 1   Download

 • Nội dung của "Việt Nam gia nhập WTO - Thuận lợi, thách thức và vai trò của quốc hội " được giữ nguyên theo chương trình nghị sự tại hội nghị, gồm ba phần: Phần I: Tổng quan quá trình đàm phán và cam kết của Việt Nam; Phần II: Thuận lợi và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO; Phần III: Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thực thi cam kết gia nhập WTO. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p dongcoxanh25 22-06-2022 12 2   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 17 7   Download

 • Bài viết "Hệ thống phương pháp tiếp cận hiện đại bảo vệ tài nguyên môi trường ở vùng biển Việt Nam" hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong nước và quốc tế ở vùng biển Việt Nam hiện có. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến các pháp luật liên quan, những bất cập tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên biển và những đề xuất về mở rộng các khu bảo tồn biển Việt Nam.

  pdf5p thenthen19 04-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát chung về tranh chấp lao động và các phương thức giải quyết tranh chấp lao động; Phương thức giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án trong mối quan hệ so sánh với các phương thức giải quyết tranh chấp khác.

  pdf15p vipatriciawoertz 02-06-2022 18 1   Download

 • Mục đích của luận văn "Những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhập khẩu than: nhìn từ thực tiễn hoạt động nhập khẩu than tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)" là làm rõ các vấn đề pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hóa nói chung và hợp đồng than nhập khẩu nói riêng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hợp đồng nhập khẩu than của EVNGENCO1.

  pdf94p bobietbo 01-06-2022 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật kinh tế quốc tế
p_strCode=luatkinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2