intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật tục về đất đai

Xem 1-20 trên 606 kết quả Luật tục về đất đai
 • Hiện nay, việc giao dịch dân sự bằng “giấy tay” xảy ra phổ biến trong thực tiễn, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc các bên không thể tiến hành được các thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trong đó, có nguyên nhân xuất phát từ việc giao dịch dân sự bằng “giấy tay” không đủ điều kiện tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. Từ thực tiễn xét xử, tác giả bàn về vấn đề này và đưa ra giải pháp.

  pdf7p kimphuong1126 07-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá chỉ ra một số điểm hạn chế, bất cập trong quy định về hình thức, hiệu lực của giao dịch góp vốn, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản cũng như vấn đề xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt hợp đồng góp vốn, từ đó đưa ra một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện về vấn đề này.

  pdf13p kimphuong1124 28-08-2023 1 0   Download

 • Chế định về thu hồi đất đã ngày càng được hoàn thiện nhưng trong quá trình thực hiện, các quy định pháp luật về thu hồi đất vẫn bộc lộ một số tồn tại, bất cập nên Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này tiếp tục có những sửa đổi, bổ sung. Bài viết tập trung vào việc đánh giá, đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện một số quy định về thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

  pdf5p viberkshire 09-08-2023 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, qua thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa cá nhân, hộ gia đình với tổ chức tại Tòa án, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh" nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận, pháp luật cũng như thực tiễn về giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân, hộ gia đình với tổ chức tại Tòa án (thành phố Hồ Chí Minh), Luận văn sẽ đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf11p trankora04 02-08-2023 1 1   Download

 • bài viết "Đầu tư theo hình thức BT - Những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế và yêu cầu đối với kiểm toán nhà nước" tập trung đánh giá toàn diện quy trình lựa chọn nhà đầu tư; áp dụng các thủ tục kiểm toán cần thiết để đánh giá sự tuân thủ quy trình xác định giá đất; đảm bảo giá đất được xác định chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật đấu giá tài sản; tăng cường phân tích, đánh giá tính hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án BT; tăng cường cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử và báo chí theo quy định hiện hành về kết quả kiểm toán các dự án BT.

  pdf12p tethientran 27-07-2023 2 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật môi trường - đất đai – Chương 5: Giải quyết tranh chấp về môi trường - đất đai. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức tổng quan bao gồm: khái quát về tranh chấp môi trường - đất đai; cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường - đất đai;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf11p lyhany 04-07-2023 0 0   Download

 • Bài viết Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trình bày đánh giá tình hình công khai thông tin đất đai về thủ tục hành chính và nghĩa vụ tài chính; Tìm hiểu thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của hộ gia đình, từ đó cung cấp các đề xuất để việc tiếp cận thông tin đất đai hiệu quả hơn.

  pdf12p vispiderman 15-06-2023 1 1   Download

 • Bài viết Hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trình bày khái quát các kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập của chính sách thuế đối với đất đai sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

  pdf5p vinebula 02-06-2023 3 3   Download

 • Ebook Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ truyền thuyết qua thư tịch cổ, thử nhận định vài quan hệ luật tục thời đại Hùng Vương; Về cải cách của Hồ Quí Ly; Bộ máy đô hộ và hệ thống pháp luật của nhà Minh đặt ở nước ta dưới thời thuộc Minh (1407-1427); Chủ đích, phương châm xây dựng và thực thi pháp luật của Gia Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf90p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Giải pháp giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp" trình bày một số vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản cũng như thực trạng giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế của pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf136p besfriend03 08-05-2023 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh nghiệm thế giới về phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc; Luật và chính sách của các đặc khu kinh tế; Cơ cấu pháp lý của khu vực phát triển kinh tế và kỹ thuật; Những khích lệ đầu tư nước ngoài ở các đặc khu kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf233p vitomriddle 22-03-2023 4 2   Download

 • Nội dung cuốn sách được trình bày dưới hình thức hỏi và trả lời, vừa cung cấp cho bạn đọc kiến thức pháp luật về vấn đề được đề cập, vừa có ví dụ các tình huống cụ thể, thường gặp trong thực tiễn và cách giải quyết theo quy định pháp luật đối với những tình huống này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây!

  pdf98p bapluoc06 16-03-2023 7 4   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh diều giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở: Có hiểu biết và tình cảm, niềm tin về những giá trị đạo đức của dân tộc và thời đại, đường lối phát triển đất nước của Đảng và quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề trong quyền thừa kế; một số vấn đề trong việc giải quyết các tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất theo Luật đất đai và Bộ luật dân sự; một số vấn đề về thừa kế quyền sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf286p langmongnhu 14-12-2022 14 6   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Việt Nam văn học sử: Giản ước tân biên (Tập 2)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: thời kỳ thịnh đạt - triều Nguyễn; thơ đời Nguyễn, những tác phẩm dài đời Nguyễn, Nguyễn Du - Truyện Kiều, Nguyễn Công Trứ - Bài Hát Nói;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf220p langmongnhu 14-12-2022 8 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề vướng mắc trong pháp luật đất đai năm 2013 tác động đến hoạt động đầu tư ở Việt Nam hiện nay phân tích những điểm bất cập tồn tại trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan ngăn cản hoạt động thu hút đầu tư ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị hữu ích góp phần hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013.

  pdf7p viporsche 03-11-2022 16 2   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 62 tập hợp các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ban chấp hành Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf338p canhdongco10 07-10-2022 5 2   Download

 • Bài viết Quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra trình bày một số vấn đề vướng mắc dưới góc độ pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học trong bối cảnh Luật GDĐH (sửa đổi) bắt đầu triển khai trong thực tiễn.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 22 4   Download

 • Bài viết Xác định giá đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước làm rõ cơ sở lý luận về giá đất, cổ phần hóa và cơ sở pháp lý về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, đối tượng, trình tự thủ tục của việc xác định giá đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  pdf12p vimelindagates 18-07-2022 22 4   Download

 • Tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang; Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa; Điều kiện để tách thửa đất ở; Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viginnirometty 04-05-2022 38 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật tục về đất đai
p_strCode=luattucvedatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2