intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết cầu

Xem 1-20 trên 17215 kết quả Lý thuyết cầu
 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf11p bongbongcam 11-08-2010 524 179   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty

  doc5p samsara69 19-04-2011 227 96   Download

 • Chương Lý thuyết cấu trúc vốn trong Tài chính doanh nghiệp nêu lý thuyết cấu trúc vốn của M&M, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết phát tín hiệu, lý thuyết trật tự phân hạng, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Cách xác định cấu trúc vốn tối ưu.

  pdf44p top_12 18-04-2014 265 62   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp nghiên cứu chính sách tài trợ bằng nợ tác động đến giá trị doanh nghiệp như thế nào. Có chăng một cấu trúc vốn tối ưu mà với nó, giá trị doanh nghiệp là cao nhất? Liệu một nổ lực tìmkiếm cấu trúc vốn tối ưu là xứng đáng? Không thể loại trừ khả năng sẽ không có một kết hợp của cấu trúc vốn nào có sức hấp dẫn hơn các kết hợp cấu trúc vốn khác và quyết định về tài trợ vốn của doanh nghiệp là không đáng bận tâm khi các quyết định đầu tư đã được định sẵn.

  pdf19p idol_12 28-04-2014 182 53   Download

 • Lý thuyết tiền tệ cổ điển, thuyết cầu tiền tệ của Keynesian, thuyết danh mục đối với cầu tiền là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Các lý thuyết cầu tiền tệ và cung tiền tệ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt38p grintokyro 05-11-2015 135 15   Download

 • Tài liệu "Lý thuyết câu trực tiếp và gián tiếp" trình bày các dạng câu và bài tập ví dụ câu trực tiếp và gián tiếp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc9p lamlyduongtien 07-09-2018 52 16   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng hệ thống bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên Hóa học tìm hiểu về chương trình môn Hóa học lớp 10 chuyên Hóa và phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất; cơ sở khoa học của việc hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất; một số giáo án phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên Hóa.

  pdf160p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 53 13   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 2 Lý thuyết cầu thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô nêu các nội dung chính các lý thuyết kinh tế về hành vi của người tiêu dùng, các vấn đề chính sách, ước lượng và dự đoán cầu, lý thuyết sở thích bộc lộ giả định.

  pdf8p loud_12 31-07-2014 142 12   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cầu trình bày những nội dung chính như:lý thuyết cầu là sự lựa chọn của người mua, các nhân tố truyền thống của cầu, độ co dãn của cầu.

  pdf55p five_12 19-03-2014 40 4   Download

 • 1/. Lý thuyết cấu trúc chức năng bao gồm: Định nghĩa, lý thuyết cấu trúc chức năng sự phân tầng, Parsons quan hệ hành vi. I/. Định nghĩa : - Là lý thuyết đầu tiên của XHH là lý thuyết quan trọng nhất của XHH. - Lý thuyết mô tả về cấu trúc XH (XH đều tồn tại 1 cấu trúc) và chức năng của cấu trúc XH ấy. - Nhà nước là 1 cấu trúc: cấu trúc chung nhưng đa dạng 1945 nhà nước VN dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Tam dần chủ nghĩa của tôn Trung sơn....

  doc28p p12hieu2401 11-12-2012 496 130   Download

 • Mô hình cấu trúc vốn tối ưu (Lý thuyết cân bằng) Tại thị trường hoàn hảo và hiệu quả, Modilligani và Miler (1958) chứng minh rằng cấu trúc vốn là không thích hợp. Nhưng theo mô hình MM (1963), việc đánh thuế cao hơn vào lợi tức cho thấy nợ nhiều hơn. Còn DeAngelo và Masulis (1980) thì cho rằng bảo trợ thuế cao hơn cho thấy nợ ít hơn.

  doc6p samsara69 19-04-2011 284 123   Download

 • Nội dung của Bài giảng Kinh tế học Chương 2: Lý thuyết cung cầu nhằm trình bày về lý thuyết cung và lý thuyết cầu, nguyên nhân của sự dịch chuyển đường cầu. Sự thay đổi của điểm cân bằng trên thị trường trứng và dịch vụ giáo dục ở Mỹ từ 1970 - 2002.

  ppt23p green_12 13-05-2014 258 41   Download

 • Lý thuyết tổng hợp môn học "Tài chính - Tiền tệ" giới thiệu đến các bạn những nội dung khái quát về tài chính tiền tệ như: Hệ thống tài chính, lý thuyết danh mục đầu tư, lý thuyết cấu trúc lãi suất và lý thuyết định giá tài sản, thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc81p grintokyro 05-11-2015 56 13   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các thành tố tạo nên cấu trúc sự hài lòng của sinh viên thông qua một mô hình lý thuyết về cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 35 8   Download

 • Các lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng 1.Lý thuyết lợi ích 2.Lý thuyết bàng quan-ngân sách 3.Lý thuyết sở thích bộc lộ 4.Lý thuyết Các lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng 1.Lý thuyết lợi ích 2.Lý thuyết bàng quan-ngân sách 3.Lý thuyết sở thích bộc lộ 4.Lý thuyết

  pdf8p nuber_12 27-08-2013 47 4   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý thuyết xã hội học vĩ mô của ông về cấu trúc xã hội. Chương 9 trình bày quan niệm của JeanFrancois Lyotard về sự biến đổi vị thế của tri thức. Chương 10 giới thiệu lý thuyết cấu trúc hóa của Anthony Giddens với tư cách là một hướng phát triển mới.

  pdf234p hanh_tv27 09-04-2019 27 5   Download

 • Tiếp cận lý thuyết cấu trúc, chức năng trong đổi mới phương thức quản lý nghiên cứu khoa học, quan niệm vận dụng lý thuyết trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Tiếp cận lý thuyết cấu trúc, chức năng trong đổi mới phương thức quản lý nghiên cứu khoa học và quan điểm vận dụng ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 62 3   Download

 • Mục đích của công trình này là trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết mới trong việc ứng dụng các tính toán lượng tử để khảo sát cấu trúc và từ tính của các các nhóm nguyên tử được tạo thành từ sự tổ hợp các siêu nguyên tử Nax(x=1-12) với nguyên tử kim loại chuyển tiếp vanadium, V. Cấu trúc tối ưu của các nhóm nguyên tử NaxV(x=1-12), đã được xác định bằng cách sử dụng các tính toán TPSSTPSS/DGDZVPDFT. Đặc trưng về từ tính của cấu trúc tối ưu, các giá trị moment từ trên các orbital trong từng nhóm nguyên tử, đã được xác định.

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 26 0   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf12p phuonghoangnho 22-04-2010 639 279   Download

 • Mục tiêu của doanh nghiệp được giả định là tối đa hóa giá trị vốn cổ phần hay tối đa hóa giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.Các lý thuyết kinh tế thường bắt đầu bằng những giả định. Những giả định này giúp đơn giản hoá vấn đề trong nghiên cứu. Tuy nhiên chúng làm cho lý thuyết có phần nào xa rời với thực...

  pdf35p yuki_snow_86 14-05-2009 704 224   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết cầu
p_strCode=lythuyetcau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản