intTypePromotion=3
ANTS

Mã hóa protein

Xem 1-20 trên 375 kết quả Mã hóa protein
 • Tham khảo bài viết 'báo cáo "phân tích gen m mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại việt nam và so sánh với các chủng của trung quốc và thế giới "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p muacuoihe 10-08-2013 53 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu tách dòng và biểu hiện, tinh sạch protein NS1. Phương pháp nghiên cứu là tách dòng trình tự gen mã hóa protein NS1 vào vector TA và tiến hành chuyển sang vector pET-28A (+) tạo plasmid tái tổ hợp biểu hiện protein NS1 trong vi khuẩn E. coli.

  pdf8p jangni3 20-04-2018 26 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành tạo dòng và xác định trình tự cDNA đầy đủ mã hóa protein antivirus PmAV. Gen antivirus có chiều dài 513 bp, mã hóa cho 170 amino acid. Kết quả so sánh trình nucleotide của gen antivirus cho thấy không có sự sai khác về trình tự nucleotide so với trình tự gen PmAV đã công bố trên GenBank (mã số GenBank tƣơng ứng: AY302750, DQ641258 và HM034318).

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 34 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành tách dòng và giải trình tự gen mã hóa protein vỏ (CP) của virus gây bệnh xanh lùn trên cây bông ở Việt Nam, kích thước gen được phân lập khoảng 606 bp. Trình tự gen CP phân lập từ CLRDV ở Việt Nam có độ tương đồng 98,2- 99,2% so với các trình tự gen được công bố trên ngân hàng gen quốc tế.

  pdf5p vision1234 21-06-2018 25 0   Download

 • Các protein trao đổi cation (CAtion eXchangers, CAX) thuộc về siêu họ protein vận chuyển ngược chiều Ca2+/cation. Các gene mã hóa CAX trong hệ gene của sáu loài cây họ Đậu đã được xác định trong nghiên cứu này. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p ironman1234 06-06-2018 18 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi lần đầu tiên tiến hành phân lập đoạn gen Rho từ mẫu mô gan tôm sú bị bệnh đốm trắng. Để khuếch đại một phần đoạn gen Rho bằng kỹ thuật RT - PCR, cặp mồi suy diễn được thiết kế dựa trên trình tự amino acid bảo thủ của protein Rho ở một số loài đã biết. Sau đó, sản phẩm RT-PCR được tạo dòng trong vector pCR2.1 và tiến hành xác định trình tự. Trình tự đoạn gen Rho thu được có kích thước 272 bp, mã hóa 90 amino acid.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 21 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng giống đỗ xanh Mỹ Đức-Hà Nội (HN2) để phân lập gen LTP2 từ mRNA. Kết quả phân tích trình tự gen LTP2 cho thấy, gen phân lập được có độ dài 351 bp, mã hóa cho 116 amino acid. Kết quả này là cơ sở để tạo cây trồng chuyển gen mang gen LTP, tăng cường tính chống chịu với điều kiện mất nước và khô hạn.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 17 0   Download

 • Khái niệm: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi polipeptit hay ARN) Vùng mã hóaVùng exon intron (nhân thực) Cấu trúc chung: 1 gen mã hóa protein có cấu trúc điển hình gồm 3 vùng

  pdf13p heoxinhkute1 08-08-2010 323 74   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm được 121 protein giàu Met (AtMRP) từ cơ sở dữ liệu genome của cây Arabidopsis thaliana, trong đó, khoảng 50% số gen là chưa được xác định chức năng. Dựa trên các nghiên cứu trước đây về biểu hiện của gen trong điều kiện bất lợi, chúng tôi đã xác định được 23 và 16 gen AtMRP có mức độ phiên mã tăng và giảm tương ứng trong điều kiện hạn, 11 và 17 gen có mức biểu hiện tăng và giảm khi xử lý mặn.

  pdf9p jangni 16-04-2018 16 0   Download

 • Họ protein vận chuyển sucrose SWEET (sugars will eventually be exportedtransporters) đóng vai trò quan trọng trong một loạt quá trình sinh học ở thực vật nh sinh trưởng, phát triển và đáp ứng với thay đổi của ngoại cảnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác định họ gen SWEET ở cây sắn. Kết quả đã xác định được 28 gen thành viên của họ SWEET trong hệ gen sắn.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 12 0   Download

 • Nội dung bài viết đề cập trình tự gen protein của virus cà chua lá vàng cà chua (TYLCV) ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam. Virus gây bệnh vàng lá (TYLCV) là một trong những bệnh do virus tàn phá nhất ở các vùng trồng trọt ở Việt Nam trong những năm gần đây, và nó có thể gây ra tổn thất thường xuyên lên đến 100%. Trong nhiều vùng, TYLCV là yếu tố hạn chế chính trong sản xuất cà chua. Các tác nhân gây bệnh là một nhóm các loài geminillin thuộc chi Begomovirus thuộc họ geminiviridae, được truyền bởi ruồi trắng (Bemisia tabaci)...

  pdf9p hanh_tv29 20-04-2019 19 0   Download

 • Cúm gà (avian influenza) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của các loài chim, kể cả gia cầm và thuỷ cầm, do các subtype khác nhau thuộc nhóm virus cúm A gây nên. Do có sức đề kháng tự nhiên tốt nên một số loài chim mang virus gây bệnh, nhưng không có biểu hiện của bệnh. Đây là mối nguy hiểm lan truyền bệnh cho các loài gia cầm khác.

  doc78p huyhoangytn 08-09-2010 179 82   Download

 • Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi polipeptit hay ARN) Vùng mã hóaVùng kết thúc exon intron (nhân thực) Cấu trúc chung: 1 gen mã hóa protein có cấu trúc điển hình gồm 3 vùng: - Vùng điều hoà: Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. -

  pdf10p heoxinhkute10 05-01-2011 302 51   Download

 • Quá trình khám phá ra sự can thiệp RNA Andrew Fire và Craig Mello tiến hành nghiên cứu về cách thức điều hòa quá trình biểu hiện gene ở giun tròn Caenorhabditis elegans (Hình 2). Việc tiêm mRNA mã hóa protein cơ không gây ra sự thay đổi nào ở giun. Mã di truyền của mRNA được mô tả như là một trình tự “có ý nghĩa” (sense).

  pdf8p heoxinhkute4 03-11-2010 187 51   Download

 • Việc so sánh hệ gen giữa các loài động vật khác nhau là cơ sở trực tiếp để đánh giá sự biến đổi về cấu trúc gen và trình tự của chúng xuất hiện trong quá trình tiến hóa. Việc so sánh các hệ gen như vậy đồng thời cùng giúp khẳng định chắc chắn hơn về các vùng gen mã hóa protein trong một hệ gen của loài nào đó.

  pdf8p heoxinhkute1 08-08-2010 140 21   Download

 • Bất kỳ gene mã hóa protein nào trong tế bào eukaryote đều bắt đầu phiên mã của nó bằng cách lắp ghép phức hệ tiền khởi động RNA polymerase II (PIC - preinitiation complex ) vào promoter. Các promoter, cùng với enhancer, silencer và insulator tạo thành tổ hợp mã đặc hiệu trong hầu hết các mô hình biểu hiện gene.

  pdf5p heoxinhkute4 28-09-2010 117 13   Download

 •  Mục tiêu của đề tài: Đánh giá được sự đa dạng vi sinh vật ruột mối và đa dạng gene mã hoá cellulase của chúng; phân lập, tách dòng và biểu hiện được một gene mã hoá cellulase từ DNA đa gene vi sinh vật ruột mối; xác định được ảnh hưởng của một số điều kiện đến hoạt động của protein do gene tách dòng được mã hoá.

  pdf27p traihamchoi1992 10-06-2015 63 11   Download

 • Toàn bộ chuỗi gen M của chủng virus gây bệnh ”tai xanh” phân lập từ lợn bệnh tại Quảng Nam (Việt Nam) năm 2007, ký hiệu TXMT1 (VN), có độ dài 525 bp đã được thu nhận và giải trình tự. Thành phần nucleotide, amino acid gen M của chủng TXMT1 được sử dụng để phân tích và so sánh đồng nhất về nucleotide và tương đồng về amino acid giữa chủng này với một số chủng của Trung Quốc phân lập trong các năm 2006 - 2008 và thế giới. Chủng TXMT1 (Việt Nam) được xác định thuộc virus gây hội chứng rối loạn...

  pdf9p sunshine_3 26-06-2013 40 7   Download

 • Intron là những đoạn DNA bên trong một gene nhưng không tham gia vào việc mã hoá protein .Chúng thường xuất hiện trong các loài eukaryoticvà không được tìm thấy trong các loài prokaryotic (Đôi lúc được tìm thấy trong các loài vi khuẩn cổ). Chúng xen giữa các đoạn DNA mã hóa cho sự tổng hợp chuỗi polypeptide được gọi là exon làm cho quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide không thể diễn ra.

  pdf6p heoxinhkute6 24-11-2010 101 6   Download

 • Thông tin di truyền được mã hóa như thế nào ? Khi các nhà sinh học bắt đầu nghi ngờ rằng bản hướng dẫn tổng hợp protein được ghi trong các phân tử ADN, họ nhận ra một vấn đề: Chỉ có 4 loại bazơ trong các nucleotit để xác định cho 20 loại axit amin. Do đó, mã di truyền không thể ở dạng ngôn ngữ kiểu tượng hình như Tiếng Trung quốc được, nghĩa là mỗi ký tự tương ứng với một từ riêng. Vậy, bao nhiêu bazơ trong các nucleotit thì tương ứng với một axit amin? Codon:...

  pdf5p butmauvang 29-08-2013 80 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Mã hóa protein
p_strCode=mahoaprotein

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản