intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng số liệu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mạng số liệu
 • Tài liệu "510 bài tập trắc địa theo phương pháp trắc nghiệm khách quan - PGS.TS Phạm Văn Chuyên" gồm có 510 bài tập trắc địa theo phương pháp trắc nghiệm khách quan. Cuối mỗi chương đều có đáp số của các bài tập. Nhờ vậy sinh viên có thể tự đánh giá được kết quả học tập của bản thân mình, còn giảng viên thì có thể chủ động lập được các phương án trả lời (A,B,C,D) khác nhau, tạo ra các bộ đề thi mang mã số khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf343p pvchuyen 15-08-2022 2 2   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu về hệ thống điều khiển thông minh" trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan điều khiển thông minh; hệ mờ; mạng thần kinh; giải thuật di truyền; điều khiển trực tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p vuhuyennhi 05-08-2022 2 2   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Python" cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập trình căn bản; các kiểu dữ liệu phức; lập trình hướng đối tượng; vào/ra, ngoại lệ; lập trình mạng; lập trình Web; Python-MySQL; giao diện GUI; vẽ đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p vuhuyennhi 05-08-2022 3 3   Download

 • Bài viết Một số ứng dụng của kỹ thuật mạng lưới phân tử (Molecular networking) trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên giới thiệu một số ứng dụng của kỹ thuật Mạng lưới phân tử trong việc phân biệt thành phần hóa học của một số nguyên liệu tự nhiên, cũng như, bán định lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học cao trong các mẫu nghiên cứu.

  pdf3p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện (1945-2020)" được biên soạn khá công phu, ghi lại những nét cơ bản về truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. 75 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, Phú Thiện hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

  pdf595p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Thư pháp là nghệ thuật được phái sinh từ văn tự, nó không chỉ là một phương thức biểu đạt nghệ thuật mà còn là một phương tiện lưu giữ lịch sử. Lịch sử thư pháp Việt Nam dẫu không huy hoàng nhưng cũng không hề thiếu những điểm sáng chói. Tuy vậy từ trước tới giờ nghiên cứu về thư pháp vẫn đang là một mảng trống trong lịch sử chưa ai khai phá.

  pdf164p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của mô hình kinh tế chia sẻ trong dịch vụ vận chuyển và lưu trú khách du lịch chỉ ra được xu thế tất yếu và các góc nhìn của các quan điểm trên thế giới về mô hình này. Đồng thời, cũng chỉ ra những số liệu dẫn chứng cụ thể về mức độ phủ rộng của kinh tế chia sẻ trong hai lĩnh vận chuyển và lưu trú với khách du lịch, từ đó đưa ra ảnh hưởng của mô hình này tới các đối tượng trong mô hình kinh tế chia sẻ.

  pdf7p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng Big data trong xây dựng mô hình học viện, trường đại học thông minh tập trung phân tích khái quát và thực tiễn ứng dụng Big data trong các học viện, trường đại học, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ này trong xây dựng mô hình học viện, trường đại học thông minh ở Việt Nam.

  pdf6p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p vuhuyennhi 05-08-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Lập trình C (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng nghề). Sau khi học xong môn này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật; tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu trong C; các lệnh có cấu trúc; cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C; một số cấu trúc dữ liệu trong C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học "Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng chất lỏng ion trong quá trình thu hồi platinum từ xúc tác thải của công nghiệp chế biến dầu" trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp một số chất lỏng ion và ứng dụng cho quá trình chiết lỏng-lỏng thu hồi Pt(IV); Chế tạo được các chất hấp phụ dạng chất mang rắn tẩm chất lỏng ion sử dụng cho quá trình hấp phụ thu hồi Pt(IV); Đánh giá được khả năng chiết Pt(IV) của các chất lỏng ion và khả năng hấp phụ Pt(IV) của các vật liệu hấp phụ.

  pdf190p viaudi 04-08-2022 2 2   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lập trình căn bản (Nghề: Quản trị mạng - Trung cấp). Sau khi học xong môn này, sinh viên phải nắm đƣợc các vấn đề như: khái niệm về ngôn ngữ lập trình; khái niệm về kiểu dữ liệu; kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu); khái niệm về giải thuật; ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Bài viết Sự biến thiên cường độ của bê tông sử dụng cốt liệu cát biển tập trung nghiên cứu sự thay đổi cường độ của một loại bê tông sử dụng cốt liệu cát biển, đồng thời so sánh với cường độ của bê thông thường sử dụng cát tự nhiên (cát sông) truyền thống.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính và Internet (Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trung cấp) nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính và Internet, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp là tài liệu tham khảo được TaiLieu.VN sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi kết thúc học phần, giúp sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả!

  pdf2p troinangxanh25 23-07-2022 1 1   Download

 • Sống trong thời kỳ phong kiến ở Trung Hoa, nổi lên rất nhiều anh hùng hiền sĩ nhưng đồng thời cũng không ít gian thần tham quan xuất hiện. Có thể nói, gian thần tức là tham quan bởi người giữ địa vị cao mà không có đạo đức, làm nịnh thần tham sống sợ chết thì chắc chắn sẽ là tham quan. Tài liệu "Tìm hiểu các đại tham quan Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mao Diện Thọ - Lụy đến hồng nhan; Vương Mãng - Một đời gian hiểm; Đổng Trác - Tàn bạo dâm loạn; Lý Lâm Phủ - Đệ nhất gian tham; Dương Quốc Trung - Vinh thân phì gia; Chu Ôn - Gian hùng bạo ngược;...

  pdf164p vimelindagates 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Tin học văn phòng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Quản trị mạng đáp ứng cho hệ Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: tổng quan bảng tính Excel; hàm trong Excel; đồ thị và in ấn; tổng quan về Powerpoint; hiệu ứng và trình diễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần mềm bảng tính số một thế giới Microsoft Excel có một thư viện hàm phong phú và đa dạng, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu tính toán của người sử dụng thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc nhớ tất cả các hàm trong Excel và cách vận dụng chúng là một việc "rất khó khăn hoặc thậm chí là không thể nhớ hết". Tài liệu điện tử "Công thức và hàm Excel 97-2013" này sẽ giúp hệ thống hóa các hàm và công thức theo một cấu trúc nhất quán giúp người đọc dễ tiếp thu và tra cứu. Phần 2 của tài liệu sẽ là phần hướng dẫn sử dụng hàm mảng trong Excel; Macro, VBA và một số hàm tự tạo.

  pdf164p runordie4 05-07-2022 6 0   Download

 • Đề tài "Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID trong công nghiệp" nghiên cứu đã xây dựng mô hình hệ SCADA trên cơ sở PLC của Allen – Bradley và mạng DH485; thực hiện đ-ợc việc chia sẻ dữ liệu của hệ thống giữa RSView32 và Microsoft Excel; thực hiện được các đánh giá thống kê cho một hệ thống điều khiển. • Thử nghiệm các thuật hiệu chỉnh khác nhau đối với các thông số của bộ điều khiển PID trong hệ thống SCADA; xây dựng mô hình và thu được một số kết quả thực nghiệm .

  pdf91p bakerboys08 15-07-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mạng số liệu
p_strCode=mangsolieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2