Microsoft forefront tmg

Xem 1-20 trên 37 kết quả Microsoft forefront tmg
 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải các máy chủ web bên trong. Giới thiệu Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải giữa các máy chủ web bên trong.

  pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 220 99   Download

 • Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách export và import toàn bộ cấu hình Forefront TMG (hoặc một số phần trong cấu hình TMG) để phục vụ cho mục đích backup và test. Forefront TMG cho phép bạn dễ dàng backup toàn bộ hoặc một phần nào đó của cấu hình nhằm đáp ứng cho những trường hợp khẩn cấp hay đơn giản chỉ là nhái theo một cấu hình nào đó với một máy chủ forefront TMG khác.

  pdf10p thanhtung_hk 05-11-2010 126 61   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Các tùy chọn ghi trong Forefront TMG Forefront TMG có thể được cấu hình để lưu ký lưu lượng mạng với các định dạng file bản ghi khác nhau như Microsoft SQL Server 2008 SP1 Express, các file văn bản hoặc tập trung vào một Microsoft SQL Server instance. Trong quá trình cài đặt Microsoft Forefront TMG, chương trình cài đặt sẽ cài đặt một Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 cục bộ. Đây là tùy chọn mặc định cho việc ghi chép dữ liệu trong Microsoft Forefront TMG.

  pdf8p hangkute_1 28-07-2010 102 51   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Sử dụng Network Template Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Network Template, cách tạo các mạng bổ sung và cách tùy chỉnh các thiết lập mạng Forefront TMG. Bắt đầu Forefront TMG sử dụng một khái niệm “multi networking”. Để định nghĩa topo mạng của bạn, đầu tiên chúng ta cần tạo các mạng trong Forefront TMG.

  pdf12p alone 20-07-2010 127 35   Download

 • Microsoft Forefront TMG - Forefront TMG SDK Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng các công cụ Forefront TMG SDK để mở rộng các chức năng của Forefront TMG và một số thông tin mà SDK cung cấp về cách làm việc của Forefront TMG. Forefront TMG 2010 SDK gồm có các thư viện, công cụ, các mẫu và tài liệu để trợ giúp các chuyên gia phát triển và các quản trị viên hệ thống triển khai, cấu hình, tùy chỉnh, mở rộng môi trường Forefront TMG của họ.

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 92 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg - forefront tmg sdk- p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 108 24   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Best Practice Analyzer Forefront Threat Management Gateway 2010 cho phép các nhân viên trong công ty có thể sử dụng Internet an toàn và hiệu quả mà không cần lo lắng đến các vấn đề malware cũng như các mối đe dọa khác. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt và sử dụng Forefront TMG Best Practice Analyzer (TMGBPA).

  pdf16p maicon24 24-07-2010 83 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – publish rd web access bằng rd gateway- p4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 67 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg - forefront tmg sdk- p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 71 22   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Publish RD Web Access bằng RD Gateway Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Trong loạt bài ngắn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Một phần của loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn cấu hình của dịch vụ RD Web Access và RD Desktop Gateway.

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 56 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – publish rd web access bằng rd gateway- p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 73 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – publish rd web access bằng rd gateway- p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 70 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – publish rd web access bằng rd gateway- p5', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p jupyter1357 23-12-2010 56 18   Download

 • Microsoft Forefront TMG – TMG Storage 101 Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nơi Forefront TMG lưu các thiết lập cấu hình ở đâu và cách Forefront TMG lưu một copy cấu hình TMG trong registry nội bộ như thế nào. Trước khi bắt đầu giới thiệu cách Forefront TMG lưu các dữ liệu cấu hình của nó như thế nào, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một kỹ thuật mới được sử dụng trong Forefront TMG.

  pdf12p alone 21-07-2010 61 12   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Trong loạt bài ngắn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Một phần của loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn cấu hình của dịch vụ RD Web Access và RD Desktop Gateway. Trong phần hai chúng tôi sẽ giới thiệu cách publish RD Web Access bằng Forefront TMG....

  pdf25p ken333 06-07-2012 65 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – tmg storage 101- p3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p messi135 15-12-2010 73 11   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Khả năng backup và khôi phục Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách export và import toàn bộ cấu hình Forefront TMG (hoặc một số phần trong cấu hình TMG) để phục vụ cho mục đích backup và test. Forefront TMG cho phép bạn dễ dàng backup toàn bộ hoặc một phần nào đó của cấu hình nhằm đáp ứng cho những trường hợp khẩn cấp hay đơn giản chỉ là nhái theo một cấu hình nào đó với một máy chủ forefront TMG khác.

  pdf16p alone 21-07-2010 71 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – tmg storage 101- p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p messi135 15-12-2010 48 10   Download

 • Microsoft Forefront TMG – Các tùy chọn ghi trong Forefront TMG Forefront TMG có thể được cấu hình để lưu ký lưu lượng mạng với các định dạng file bản ghi khác nhau như Microsoft SQL Server 2008 SP1 Express, các file văn bản hoặc tập trung vào một Microsoft SQL Server instance. Trong quá trình cài đặt Microsoft Forefront TMG, chương trình cài đặt sẽ cài đặt một Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 cục bộ. Đây là tùy chọn mặc định cho việc ghi chép dữ liệu trong Microsoft Forefront TMG.

  pdf11p maicon24 26-07-2010 67 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft forefront tmg – tmg storage 101- p1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p messi135 15-12-2010 47 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản