intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình cực đại entropy

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mô hình cực đại entropy
 • Bài viết tập trung nghiên cứu 2 nội dung sau: xác định đặc điểm một nhân tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến phân bố loài Chè dây trong tự nhiên; dự đoán khu vực phân bố sinh thái thích hợp của loài Chè dây tại khu vực nghiên cứu dựa vào mô hình MaxEnt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p retaliation 18-08-2021 12 0   Download

 • Nội dung của khóa luận được tổ chức thành ba chương như sau: Chương 1: Trình bày bài toán phân lớp quan điểm, nhiệm vụ của bài toán phân lớp quan điểm. Chương 2: Trình bày về mô hình và thuật toán Entropy cực đại cho bài toán phân lớp quan điểm. Chương 3: Trình bày những kết quả đánh giá thử nghiệm của khóa luận áp dụng cho bài toán phân lớp quan điểm.

  pdf32p chieuwindows23 01-06-2013 149 32   Download

 • Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhu cầu sử dụng Internet của tất cả mọi người trên thế giới đã làm tăng vọt lượng thông tin giao dịch trên Internet. Vì vậy mà số lượng văn bản xuất hiện trên Internet tăng nhanh chóng mặt cả về số lượng và chủ đề. Với khối lượng thông tin đồ sộ như vậy,

  pdf60p chieu_mua 28-08-2012 101 36   Download

 • Mô hình hóa dữ liệu và mã hóa là hai quá trình quan trọng nhất của nén dữ liệu. Mã hóa được thực hiện tối ưu và hiệu quả với mã hóa số học. Tuy nhiên không thể tính toán mô hình tối ưu cho một nguồn dữ liệu cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là bit 1 hoặc bit 0 một cách độc lập. Các xác suất ước lượng được kết hợp lại với nhau bằng...

  pdf6p meoden89nd 19-01-2011 171 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình cực đại entropy
p_strCode=mohinhcucdaientropy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2