intTypePromotion=4
ADSENSE

Mô hình hồi quy bustravl

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình hồi quy bustravl
  • SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình : 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:

    pdf7p kemoc6 09-06-2011 157 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hồi quy bustravl
p_strCode=mohinhhoiquybustravl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2