intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình mạng neural

Xem 1-20 trên 53 kết quả Mô hình mạng neural
 • Hiện nay, công tác phân tích dự báo sử dụng các mô hình ứng dụng các lí thuyết về logic mờ, lí thuyết mạng Neural Network, thuật toán di truyền đem lại các kết quả tương đối khả quan. Bài báo nghiên cứu mô hình hệ luật mờ, cải tiến từ mô hình mạng Neural kết hợp cùng lí thuyết logic mờ và thuật toán di truyền nhằm cải tiến khả năng học và tối ưu hoá bộ luật. Ngoài ra bài báo còn sử dụng mô hình hệ lai kết hợp giữa thuật toán di truyền và mạng Neural Networrk ứng dụng cho công tác phân tích dự báo.

  pdf15p chauchaungayxua 17-10-2019 30 0   Download

 • Từ lâu các nhà khoa học đã nhận thấy những ưu điểm của bộ óc con người và tìm cách bắt chước để thực hiện trên những máy tính, tạo cho nó có khả năng học tập, nhận dạng và phân loại. Các mạng neural nhân tạo đã ra đời từ những nỗ lực đó. Nó thực sự được chú ý và nhanh chóng trở thành một hướng nghiên cứu đầy triển vọng trong mục đích xây dựng các máy thông minh tiến gần tới trí tuệ con người...

  pdf31p dinhlan05011 22-05-2011 328 122   Download

 • Phương pháp học:Mạng neural nhân tạo phỏng theo việc xử lý thông tin của bộ não người, do vậy đặc trưng cơ bản của mạng là có khả năng học, tái tạo các hình ảnh và dữ liệu khi đã học.

  pdf25p vanthanh87hy 19-01-2013 128 51   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu mạng Couvolutional Neural Netwok và mô hình mạng; ứng dụng Couvolutional Neural Network cho bài toán nhận dạng hoa quả.

  doc26p lucashero 24-04-2021 16 2   Download

 • Bài báo trình bày việc ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong phân tích và kiểm tra linh kiện điện tử trên mạch in PCB trong miền thời gian thực. Mô hình mạng nơ-ron tích chập CNN 53 lớp được sử dụng để trích xuất đặc trưng của vật thể và dự đoán một vật thể trong một tấm ảnh mới.

  pdf6p caygaocaolon10 05-02-2021 20 1   Download

 • Bài 3 cung cấp cho người học những kiến thức về cây quyết định (Decision tree learning). Trong bài này người học có thể tìm hiểu một số nội dung sau: Định nghĩa, giới thiệu về cây quyết định; biểu diễn mô hình/giả thuyết bằng DT, Khả năng ứng dụng của DT, giải thuật học cơ bản,...và một số nội dung khác.

  pdf36p youcanletgo_04 17-01-2016 52 13   Download

 • Bài báo trình bày về một phương pháp mô hình hóa hệ thống phi tuyến động trên cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo ADN. Để tăng độ chính xác của mô hình, các tác giả đã sử dụng phương pháp huấn luyện mạng là sự kết hợp giữa giải thuật di truyền và giải thuật di truyền và giải thuật gradient. Phương pháp mô hình hóa này được ứng dụng để xấp xỉ mô hình con lắc ngược. Kết quả mô phỏng cho thấy khả năng ứng dụng của phương pháp trong thực tế.

  pdf15p uocvongxua10 18-09-2015 54 11   Download

 • Bài báo này chú trọng vào thiết kế và phân tích lý thuyết điều khiển thông minh cho cánh tay robot khâu bao gồm động lực học cơ cấu truyền động để đạt được sự bám đuổi vị trí với độ chính xác cao. Ban đầu mô hình động lực học của cánh tay robot n khâu bao gồm động lực học cơ cấu truyền động được giới thiệu. Mậc dù rất khó để thiết kế một sơ đồ điều khiển dựa trên mô hình phù hợp ví dụ như nhiễu ngoài, sự thay đổi các tham số và lực ma sát.

  pdf15p uocvongxua10 18-09-2015 83 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin "Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe" tập trung nghiên cứu về mạng neural cũng như mạng Convolution (tích chập) cũng như ý tưởng của mô hình CNNs trong phân lớp ảnh (Image Classification), và áp dụng trong việc xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe tự động.

  pdf26p hanh_tv26 03-04-2019 80 10   Download

 • Luận án bao gồm 5 chương, trình bày tổng quan về tín hiệu điện não; cơ sở lý thuyết; xây dựng mô hình hệ thống điều khiển; xây dựng phần mềm và phần cứng cho hệ thống điều khiển xe lăn mô hình; kết luận và kiến nghị.

  pdf109p gaocaolon6 30-07-2020 47 6   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng mô hình ANN để dự báo hạn khí tượng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số hạn hán SPI (Standardized Precipitation Index) được tính toán cho 3 và 6 tháng hạn trong giai đoạn hiện tại (1980-2013). Từ đó, đường cong Mức độ - Thời gian – Tần suất hạn (SDF) được thiết lập. Mô hình ANN được thiết lập và hiệu chỉnh (1980-2000) các thông số hạn (SPI), kiểm định (2001-2013) và dự báo hạn khí tượng (thời gian t+1 và t+2).

  pdf8p danhvi11 04-09-2018 55 5   Download

 • Bài báo đề xuất ba cách tiếp cận để khảo sát đáp ứng của khách hàng. Cách thứ nhất dựa trên hàm cost-share truyền thống khi biết đáp ứng khách hàng là tối ưu. Cách thứ hai dựa trên cách đánh giá xấp xỉ hệ số đàn hồi. Cách thứ ba dựa trên mạng Neural. Hai cách tiếp cận đầu nhằm tìm một mô hình giải tích, còn cách tiếp cận sau nhằm tìm kiếm điện năng tiêu thụ các vùng trong ngày theo biểu giá điện.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 33 0   Download

 • Nghiên cứu áp dụng các mô hình tính toán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo quá trình phát triển của tảo trên bề mặt kết cấu công trình. Các kết quả thực nghiệm được thu thập từ 539 mẫu vữa bê tông có sự phát triển của tảo xanh. Các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và mô hình phân tích hồi quy đa biến tự thích nghi (Multivariate adaptive regression splines - MARS) được sử dụng cho công tác mô phỏng. Kết quả tính toán cho thấy 2 mô hình AI là các công cụ hữu hiệu để dự báo mức độ phát triển của tảo xanh trên bề mặt vữa bê tông.

  pdf8p babysexy1803 21-02-2019 26 0   Download

 • Năm 1936, Alan Turing là người đầu tiên xem bộ não như một mô hình xử lý thông tin. Năm 1943, Warren McCulloch và Walter Pitts đã đề xuât cách hoạt động của các Neural, họ đã tạo ra một mạng neural đơn giản bằng các mạch điện

  pdf30p huyenmy2204 10-12-2009 191 103   Download

 • Review of Speech Recognition Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày một đánh giá ngắn gọn về lĩnh vực nhận dạng giọng nói. Sau khi xem xét một số khái niệm cơ bản, chúng tôi sẽ giải thích các thuật toán tiêu chuẩn Uốn động Thời gian, và sau đó thảo luận về Hidden Markov Mô hình chi tiết một số, cung cấp một bản tóm tắt của các thuật toán, các biến thể, và những hạn chế có liên quan đến công nghệ này chi phối. ...

  pdf18p xuongrong_battien 25-10-2011 95 16   Download

 • Bài báo giới thiệu một số mô hình kết hợp giữa ba kỹ thuật của tính toán mềm: Thuật giải di truyền (Genetic Algorithms), Mạng nơron (Neural Network) và Logic mờ (Fuzzy Logic). Các mô hình đề xuất được kiểm chứng thông qua ứng dụng thực tế: Nhận dạng ký tự tiếng Việt, nhận dạng chữ viết tay, phân loại ảnh vân tay, phân biệt vân tay Thật/Giả. Các kết quả thử nghiệm đạt được chỉ ra tính khả thi của những mô hình đề xuất.

  pdf13p uocvong07 14-10-2015 59 8   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng mạng thần kinh (neural networks) và kỹ thuật lập trình di truyền (genetic programming) trong việc mô hình hóa dữ liệu, so sánh kết quả mô hình hóa dữ liệu của hai kỹ thuật trên, dựa vào kết quả của hai kỹ thuật này hy vọng sẽ giúp nhà bào chế có một sự lựa chọn công cụ hợp lý khi mô hình hóa dữ liệu công thức.

  pdf7p hanh_tv12 18-01-2019 35 1   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và ứng dụng mô hình QSAR (quan hệ cấu trúc – hoạt tính) của Bisphenol A (BPA) và các dẫn xuất sử dụng các tính toán hóa lượng tử và phương pháp mạng nơ ron nhân tạo (artificial neural network-ANN).

  pdf10p vihana2711 10-07-2019 11 0   Download

 • Trong bài báo này, phát triển một ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network) tích hợp trong hệ thống tổ hợp giản đồ phát xạ của an ten mạng pha. Mạng nơ ron này chứa những tổ hợp điều chỉnh được lưu tĩnh trên phần cứng nhằm tự động sửa chữa về mặt tín hiệu đối với những hưởng phần tử phát xạ của an ten mà không cần biết vị trí hư hỏng. Bài báo đưa ra những cơ sở lý thuyết, quá trình xây dựng hệ thống và những kết quả đạt được dựa trên công cụ mô phỏng Matlab.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 35 0   Download

 • Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng mỏ Bạch Hổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình mạng neural nhân tạo (artificial neural network - ANN) sử dụng thuật toán lan truyền ngược và mô hình tăng trưởng logistic (logistics growth model - LGM) sử dụng thuật toán tối ưu đã nâng cao khả năng dự báo khai thác với mức độ chính xác cao.

  pdf10p angicungduoc9 04-01-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình mạng neural
p_strCode=mohinhmangneural

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2