Mô hình rbac

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mô hình rbac
 • Từ trước đến nay, bảo mật thông tin luôn chiếm một vai trò rất quan trọng của một tổ chức, công ty hay quốc gia. Trong Công nghệ thông tin vấn đề bảo mật được chú trọng và quan tâm một cách nghiêm túc. Đã có rất nhiều cơ chế bảo mật được đưa ra và thích hợp cho từng lĩnh vực riêng.Khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kiểm chứng cơ chế bảo mật thông tin dựa trên RBAC. Nghiên cứu các mô hình RBAC, các ví dụ về các mô hình và ứng...

  pdf81p truongnghen 31-08-2012 107 33   Download

 • Giới thiệu chung về cơ sở lý thuyết của phương pháp phát triển phần mềm hướng mô hình với hướng tiếp cận là mô hình hóa chuyên biệt miền (DSML), phân tích lợi ích của DSML, cũng như các công cụ hỗ trợ cho mô hình hóa chuyên biệt miền. Nghiên cứu về miền bảo mật, xác định metamodel, các luật ràng buộc cho miền bảo mật theo mô hình điều khiển truy cập dựa trên vai trò của người dùng (RBAC).

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 33 4   Download

 • Luận văn " Mở rộng công cụ activiti cho đặc tả và cài đặt chính sách an ninh" đã đưa ra một phương pháp tích hợp các chính sách an ninh RBAC vào quản lý quy trình nghiệp vụ BPM. Ứng dụng của phương pháp vào việc mở rộng công cụ Activiti BPM cho đặc tả và cài đặt RBAC. Cụ thể, thứ nhất đã tích hợp các chính sách RBAC vào pha mô hình hóa để các yêu cầu an ninh có thể được xem xét ngay từ đâu.

  pdf25p hanh_tv26 03-04-2019 8 0   Download

 • SeLinux là các phiên bản Linux có gia cố thêm hệ thống bảo mật của Hệ điều hành. Nghĩa là nó vẫn là một phiên bản linux bình thƣờng nhƣ Redhat hay Fedora Core... nhƣng có cài đặt thêm hệ thống Security Enhanced. SELinux xây dựng cơ chế ràng buộc (security enforcement) chặt chẽ hơn, thông qua hệ thống chính sách bảo mật (security policy) đƣợc định nghĩa dựa trên các khái niệm của các mô hình Access control nhƣ MAC, DAC, RBAC......

  pdf28p hatram_123 27-12-2011 222 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô hình rbac
p_strCode=mohinhrbac

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản