Mô tả turbine

Xem 1-7 trên 7 kết quả Mô tả turbine
 • Bản báo cáo này giới thiệu một cách chi tiết các nội dung nghiên cứu khoa học và thiết kế - chế tạo thuộc đề tài KC.06.20CN: „Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kW phù hợp với điều kiện Việt Nam“ Hoàn thành trên cơ sở Hợp đồng số 20CN/2004/HĐ-ĐTCT-KC.06, ký giữa Ban Chủ nhiệm chương trình KC.06 với bên chủ trì là Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang chịu trách nhiệm thực hiện....

  pdf320p orchid_1 05-09-2012 227 103   Download

 • Các chu kỳ nhiệt động lực học của một tuabin khí đơn giản được mô tả bởi các chu trình Brayton-Joule. Nó bao gồm trường hợp lý tưởng của bốn quá trình: hai đẳng entropy và hai isobaric. Trong chu kỳ này, được mô tả trong hình 1, các chất lỏng làm việc phải trải qua một nén đẳng entropy từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.

  pdf10p myngoc1 03-10-2011 25 4   Download

 • Nghiên cứu của các chu kỳ nhiệt động lực học với GateCycle Chương này mô tả cách tiếp cận chu kỳ intercooled với GateCycle. Thứ nhất, ngắn đặc trưng của GateCycle trình bày, tiếp theo là các giả định để tính toán trong chương trình, Các đồ thị không có cực đại địa phương. Nhiệt hiệu quả đang gia tăng ngày càng tăng T π, và giảm

  pdf10p myngoc1 03-10-2011 25 2   Download

 • Dòng chảy trên sông khi có lũ về, hoặc dòng chảy ở cửa sông khi có sự ảnh hưởng thủy triều, dòng chảy trong ống dẫn nước đến turbine của trạm thủy điện khi điều chỉnh độ mở của turrbine,... Ở chương nầy ta chỉ xét dòng chảy KOĐ trong ống có áp và cũng chủ yếu nghiên cứu về hiện tượng nước va và sự dao động của nước trong tháp điều áp của nhà máy thủy điện khi điều chỉnh độ mở của turrbine.

  pdf13p an525354 19-01-2011 152 45   Download

 • Các khu vực van mũi bao gồm diện tích mặt cắt ngang mô tả bởi thứ và bị ảnh hưởng bởi turbinate kém, vách ngăn đuôi, và làm tròn các khẩu độ pyriform. Các mũi van thích hợp được bao bọc vách ngăn

  pdf19p meomap3 03-12-2011 33 8   Download

 • Các khu vực van mũi bao gồm diện tích mặt cắt ngang mô tả bởi thứ và bị ảnh hưởng bởi turbinate kém, vách ngăn đuôi, và làm tròn các khẩu độ pyriform. Các mũi van thích hợp được bao bọc vách ngăn, bên lề đuôi của sụn bên trên,

  pdf19p meomap3 03-12-2011 36 7   Download

 • Chương XIV. NƯỚC VA VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN XIV. 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NƯỚC VA VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHUYỂN TIẾP CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN XIV. 1. 1. Hiện tượng nước va trong đường ống áp lực của Trạm thuỷ điện Khi đóng hoặc mở cửa van hoặc cơ cấu hướng dòng để điều chỉnh lưu lượng của turbine người ta nhận thấy áp lực nước trong ống tăng giảm đột ngột, đường ống rung động và phát ra tiếng động dữ dội.

  pdf29p samsara246 30-05-2011 208 92   Download

Đồng bộ tài khoản