intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô trrường biển

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mô trrường biển
  • Chuyên khảo này trình bầy quan điểm hiện đại về hoàn lưu khí quyển toàn cầu. Trong chuyên khảo có sự phối hợp giữa các số liệu quan trắc thực tế đối với hoàn lưu chung khí quyển bằng những mô hình lý thuyết đơn giản của cơ chế điều khiển hoàn lưu. Những chương đầu đề cập tới quan điểm truyền thống về hoàn lưu toàn cầu đối với những quá trình khởi tạo chuyển động khí quyển và các nguyên nhân động lực làm biến dạng chúng. Các chương tiếp theo phát triển những vấn đề gần đây nhất bao gồm cả sự biến...

    pdf17p camlaichanh 21-11-2011 125 23   Download

  • Các định luật vật lý cơ bản Mục tiêu của ch-ơng này nhằm giới thiệu các định luật vật lí cơ bản điều khiển hoàn l-u khí quyển và biểu diễn các định luật này d-ới dạng biểu thức toán học. 1.1 Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học Định luật thứ nhất có thể đ-ợc diễn tả định tính một cách đơn giản nh- sau: nhiệt là một dạng năng l-ợng. Sự chuyển hoá nhiệt năng d-ới các dạng khác nhau của cơ năng là một quá trình điều khiển hoàn l-u khí quyển toàn cầu và là nguyên nhân...

    pdf21p camlaichanh 21-11-2011 62 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô trrường biển
p_strCode=motrruongbien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2