Modal verbs

Xem 1-20 trên 57 kết quả Modal verbs
 • C. Modal verbs 1. Must - Obligation, necessity, duty - Prohibition - Strong advice - Logical assumptions o Must can only be used to talk about the present or near future. We use have to when we need to use other tenses.

  doc5p nghoangbaotran 23-11-2012 143 72   Download

 • MODAL VERB Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 6 các em đã được làm quen với chúng qua các câu đơn giản như “can I help you?”, “I can swim”.

  pdf9p kute_lily 03-08-2010 559 143   Download

 • OXFORD PRACTICE MODAL VERBS sau đây là giáo trình lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ

  pdf5p brightenmoon 27-08-2010 298 85   Download

 • Grammar: Chapter 16 - Modal verbs of present, past ability and future ability. MODALS OF ABILIT Y: CAN and COULD, BE ABLE TO + V (bare infinitive). Present Ability with CAN, BE ABLE TO : CAN and BE ABLE TO is used to talk about an ability in the present. CAN is more commonly used than BE ABLE TO.

  doc4p nguyencongvan91 24-10-2010 157 70   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Anh với chuyên đề: Modal verbs (Can – Could) dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và ôn thi Đại học. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo để củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm.

  pdf8p bella_19 10-03-2014 239 66   Download

 • Modal verbs may - might 1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission). May I take this book? Ũ Yes, you may. She asked if she might go to the party. 2. MAY/MIGHT dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra. It may rain. He admitted that the news might be true. 3. Dùng trong câu cảm thán MAY/MIGHT diễn tả một lời cầu chúc. May all your dreams come true! Trong cách dùng này có thể xem MAY như một loại Bàng Thái cách (Subjunctive). 4.

  pdf5p vanhoc1111 18-02-2011 126 60   Download

 • khuyết thiếu (Modal verbs) Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English.

  pdf5p vanhoc1111 18-02-2011 88 40   Download

 • MODAL VERB USED TO Động từ khuyết thiếu USED TO USED TO là một hình thức động từ đặc biệt. Nó có thể được xem như một động từ thường hay một động từ khuyết thiếu trong việc hình thành thể phủ định và thể nghi vấn.

  pdf4p vanhoc1111 18-02-2011 101 28   Download

 • MODAL VERBS OUGHT TO - DARE - NEED Động từ khuyết thiếu OUGHT TO OUGHT TO là một động từ khuyết thiếu chỉ có thì Hiện tại (simple present).

  pdf5p vanhoc1111 18-02-2011 90 18   Download

 • Động từ được dùng để làm hành động cho chủ từ. Để phân biệt các loại động từ tư (kinds of verbs), chúng ta hãy quan sát sơ đồ dưới đây: Auxiliary verb : (do, have, be) Modal verb : (must, can, may, might, could, should …) Regular verb : (open, close, clean, remember…) Ordinary verb : Irregular verb : (run, write, speak, drive…) Động từ tiếng Anh có hai loại: động từ đặc biệt (special verb) và động từ thường (ordinary verb).

  pdf107p truongvinh63 04-01-2011 991 513   Download

 • MODAL VERBS CAN - COULD Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) Ngoài những đặc tính như trợ động từ, động từ khuyết thiếu còn có thêm một số đặc tính riêng như sau: 1. Không có TO ở nguyên mẫu và không có TO khi có động từ theo sau. They can speak French and English. 2. Không có S ở ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại. He can use our phone. 3. Chỉ có nhiều nhất là 2 thì: Thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn. She can cook meals. She could...

  pdf8p longtuyenthon 29-01-2010 987 319   Download

 • Auxiliary Verbs (Trợ động từ) Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1.

  pdf5p vantrungtran 01-02-2010 881 295   Download

 • Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). They would help us – They would not help us 2. Hình thành thể nghi vấn bằng đảo ngữ (inversion). He is here – Is he here? 3. Hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại chính...

  pdf12p vanhoc1111 17-02-2011 133 61   Download

 • Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1. Hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau động từ. He is...

  pdf6p nkt_bibo52 08-03-2012 116 30   Download

 • Grammar: Chapter 9 - Modals and Phrases of Request, permission, desire, and preference. Use CAN, COULD, WILL, and WOULD to make requests. CAN and WILL are less formal than COULD and WOULD. We usually use CAN and WILL in informal conversations with friends and family. We use COULD and WOULD to make polite requests in formal situations when we speak to strangers or to people in authority.

  doc8p nguyencongvan91 24-10-2010 99 27   Download

 • Do you work in business and use English in your job? Or are you a business student? Whatever your background. If you need to improve your business english, the tests in this book will help.

  pdf79p mrsansing 27-01-2011 454 198   Download

 • a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb.VD:

  doc6p oxford030189 15-08-2011 569 168   Download

 • Unit 1: Human’s abilities HUMAN’S ABILITIES UNIT OBJECTIVES At the end of this unit, students will be able to: • Use vocabulary relating to the topic (senses, special abilities, characteristics … ) • Pronounce the vowel / ə / sound and word stress. • Develop listening, reading and speaking skills via practical exercises relating to this topic.

  pdf32p thoabar3 17-05-2011 174 124   Download

 • Packed with tables, diagrams, and numerous example sentences, and assuming no prior knowledge of grammatical concepts on the part of the reader, this volume offers an unmatched guide to the structure of contemporary English. Arranged in three clear parts for ease of use, the Grammar's comprehensive coverage ranges from the very basic--such as word structure, simple and complex phrases, and clause types--to the more sophisticated topics that lie at the intersection of grammar and meaning, including tense and aspect, mood and modality, and information structuring....

  doc292p dolongnhan21 02-12-2010 317 108   Download

 • The main benefits of Talk a Lot are: • Students have to think in English during lessons in a controlled and focused way • Students learn how to memorise correct English structures naturally, without abstract and unrelated grammar lessons • Students learn how to construct eight different common verb forms, using positive, negative, and question forms, as well as embedded grammar appropriate to their level.

  pdf422p grasstn92 05-04-2013 173 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản