intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường quốc gia

Xem 1-20 trên 6407 kết quả Môi trường quốc gia
 • Báo cáo môi trường Quốc gia 2011: Chất thải rắn nội dung gồm 7 chương, trình bày tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, chất thải rắn đô thị, chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn y tế, tác động môi trường của chất thải rắn, quản lý chất thải rắn hiện trạng, tồn tại và giải pháp.

  pdf168p minhminhminh32 01-04-2014 444 124   Download

 • Tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2001- 2010 là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng và Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chiến lược được thực hiện thông qua các chương trình mục tiêu...

  doc15p thangngoc_07 14-04-2011 284 80   Download

 • Báo cáo môi trường Quốc gia 2013: Môi trường không khí có kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày nnững nội dung chính như sau: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí, các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tác động của ô nhiễm môi trường không khí, những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí, các giải pháp bảo vệ môi trường không khí.

  pdf157p thaodien102 16-11-2015 258 72   Download

 • Tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam; chất thải rắn ở đô thị; chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn; chất thải rắn công nghiệp; chất thải rắn y tế;… là những nội dung chính mà "Báo cáo môi trường Quốc gia 2011: Chất thải rắn" hướng đến trình bày.

  pdf152p songcochat 06-05-2016 73 16   Download

 • Nội dung Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 3 Môi trường quốc gia nêu môi trường quốc nội, môi trường quốc ngoại, môi trường tự nhiên, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, môi trường pháp lý và môi trường văn hóa trong kinh doanh quốc tế.

  pdf0p vespa_12 15-04-2014 72 11   Download

 • Cùng tìm hiểu sơ bộ hiện trạng hệ thống quan trắc môi trường; một số vấn đề hiện nay về QTMT; xây dựng các Trung tâm QTMT cấp tỉnh; tồn tại và thách thức;... là những vấn đề chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hệ thống quan trắc môi trường quốc gia". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf47p cuonghuyen0628 05-11-2015 67 10   Download

 • Tiểu luận: Bộ chỉ thị môi trường quốc gia trong lĩnh vực môi trường không khí trình bày: Giới thiệu về bộ chỉ thị môi trường quốc gia và ứng dụng trong môi trường không khí, cấu trúc bộ chỉ thị, thông tin thu được từ các chỉ thị môi trường không khí, khả năng ứng dụng chỉ thị ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p hienthh141609 10-05-2018 67 9   Download

 • Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 - Chương 1: Tồng quan phát triển đô thị Việt Nam gồm các nội dung chính: Tổng quan về đô thị Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf22p hpnguyen1 02-03-2018 49 7   Download

 • Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 được xây dựng với mục tiêu cung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn này, đánh giá tình hình phát triển và những nguồn tác động điển hình lên môi trường. Đồng thời, nhận định, đánh giá về công tác quản lý môi trường, những việc đã làm được, những thách thức tồn tại đã và đang đặt ra để đưa ra những khuyến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

  pdf36p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 47 5   Download

 • Bài viết Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 trình bày về mục tiêu đến năm 2020, giảm cơ bản ô nhiễm môi trường; từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm đạt được mục tiêu này. Với các bạn chuyên ngành Môi trường thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 95 3   Download

 • Dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia (QTCBPXMTQG) được xây dựng bao gồm trung tâm điều hành và các trạm vùng có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tiên tiến kết nối, điều phối các trạm địa phương trong hệ thống Mạng lưới đảm bảo phát hiện kịp thời diễn biến bất thường về bức xạ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trong khu vực và hỗ trợ việc chủ động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

  pdf6p vicross2711 26-06-2019 24 3   Download

 • Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia – Môi trường không khí đô thị Việt nam. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm về môi trường tại các đô thị Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn. Các khu vực đô thị là nơi tập trung các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đông dân cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển....

  doc2p anhtai1992 29-06-2011 408 105   Download

 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm: - Chiến lược Bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững....

  doc4p tuananhhumg 13-10-2012 230 37   Download

 • Trong nhiều năm qua, công tác quản lý và BVMT nước mặt luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành như Luật BVMT 2005, Luật Tài nguyên nước năm 1998 (sửa đổi năm 2012), Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 20201 , Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 20302 .

  pdf19p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 13 1   Download

 • Báo cáo trình bày tình hình chung chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn; một số vấn đề ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực nông thôn; tình hình chung chất lượng nước mặt khu vực nông thôn; vấn đề suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ nước mặt nông thôn; môi trường nước dưới đất.

  pdf20p kethamoi 02-10-2019 11 0   Download

 • Báo các với các nội dung: các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm; triển khai các tiêu chí môi trường thuộc chương trình nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

  pdf13p kethamoi 02-10-2019 9 0   Download

 • Báo cáo trình bày các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý, nhiều mảng còn bị bỏ ngỏ; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp; giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm; sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

  pdf12p kethamoi 02-10-2019 19 0   Download

 • Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều đổi mới. Kinh tế phát triển, đời sống của người nông dân đang được nâng cao. Nông thôn Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về kinh tế, ô nhiễm môi trường nông thôn đã xuất hiện ở một số khu vực.

  pdf12p kethamoi 02-10-2019 24 0   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và phát thải chất thải ở Việt Nam; chất thải rắn; nước thải; khí thải; quản lý chất thải: hiện trạng, tồn tại và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf176p lamtruongkien 14-10-2019 239 27   Download

 • Nội dung của báo cáo gồm: địa bàn trải dài với điều kiện tự nhiên đa dạng đã tạo nên những thế mạnh đặc trưng cho các vùng nông thôn việt nam; nông thôn giữ vai trò là vành đai xanh đối với đô thị, góp phần cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị; nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển kinh tế; thay đổi quỹ đất do các hoạt động kinh tế xã hội; vấn đề đổi mới ở nông thôn...

  pdf24p kethamoi 02-10-2019 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường quốc gia
p_strCode=moitruongquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2