Nghị quyết 38/2004/qh11

Xem 1-5 trên 5 kết quả Nghị quyết 38/2004/qh11
 • Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

  doc6p quynhson 19-08-2009 84 5   Download

 • Nghị quyết 66/2013/QH13 điều chỉnh nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38/2004/QH11 do Quốc hội ban hành.

  doc5p kevinle124 29-05-2014 22 0   Download

 • Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 về Chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Quốc Hội ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 52 3   Download

 • Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 về Chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Quốc Hội ban hành

  pdf4p lawbmhc10 24-11-2009 44 1   Download

 • Thông báo số 488/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 47 3   Download

Đồng bộ tài khoản