Ngôn ngữ alloy

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ngôn ngữ alloy
  • UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, biểu diễn các đối tượng thực bằng các ký hiệu trực quan. Một mô hình UML gồm nhiều biểu đồ thể hiện các khía cạnh khác nhau của hệ thống. OCL được sử dụng để mô tả các ràng buộc cho các đối tượng của mô hình UML. Một cách để kiểm tra sự đúng đắn của mô hình UML là chuyển đổi mô hình UML sang đặc tả Alloy và sử dụng công cụ Alloy Analyzer để phân tích tự động. Khóa luận này giới thiệu về UML, OCL, Alloy...

    pdf51p truongnghen 30-08-2012 142 56   Download

  • Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Nó tạo ra một diện mạo mới cho xã hội và nhờ đó nền văn minh nhân loại được nâng lên một tầm cao mới. Công nghệ phần mềm là một phần không thể tách rời trong công nghệ thông tin. Hiện nay ngành công nghệ phần mềm trên thế giới đã và đang phát triển như vũ bão.

    pdf41p truongnghen 30-08-2012 46 15   Download

  • 134 Chapter 3: Elements of Style Points and picas are traditional typographic measures. There are 12 points to a pica and 6 picas to an inch. Therefore, a font size of 18 points is equivalent to 1.5 picas, or .25 inches. Ems and exes are also typographic measures. Like a percentage value, they specify sizes relative to the element’s computed size rather than an absolute number of units. When type was set using individual letters cast in lead alloy, font sets included spacer characters of different sizes. An em-quad was a square space just large enough to contain an uppercase M. Exes...

    pdf10p yukogaru13 30-11-2010 49 13   Download

Đồng bộ tài khoản