intTypePromotion=3

Nguyên liệu sản xuất formalin

Xem 1-2 trên 2 kết quả Nguyên liệu sản xuất formalin
  • Hiện nay, việc nghiên cứu thiết kế phân xưởng sản xuất formalin là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và giảm tối thiểu chi phí nhập khẩu từ nước ngoài. Xuất phát từ thực tế đó mà "Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất formalin".

    pdf53p ntchung8894 08-06-2016 51 15   Download

  • Ngay sau khi phân lập và nuôi cấy được vi khuẩn uốn ván. Năm 1890, Behring và Kitasato đã chứng minh rằng : độc tố uốn ván có tính kháng nguyên tốt, tạo được đáp ứng miễn dịch phòng bệnh uốn ván. Thời gian này họ đã điều chế được huyết thanh kháng độc tố uốn ván ở súc vật dùng điều trị và phòng bệnh uốn ván.

    pdf8p buddy6 27-06-2011 125 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nguyên liệu sản xuất formalin
p_strCode=nguyenlieusanxuatformalin

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản