intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý sla

Xem 1-2 trên 2 kết quả Nguyên lý sla
  • Phương pháp SLA được phát minh bởi (Mỹ) vào năm 1984. Năm 1986 Charles W. Hull thành lập công ty 3D SYSTEMS và ông là một trong những người đầu tiên phát minh ra hệ thống tạo mẫu lập thể 3D và được cấp bằng sáng chế vào năm 1986. Trong số các hệ thống tạo mẫu nhanh đã được thương mại hoá thì hệ thống thiết tạo mẫu lập thể hay còn gọi là phương pháp tạo mẫu nhanh SLA là tiên phong được đưa ra thị trường 1988. Năm 1991 hãng 3D SYSTEMS chiếm 90% thị phần...

    ppt36p thanhgiang094 02-11-2011 238 72   Download

  • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu lic C m C lic . o .c to w .d o c u -tr a c k .d o c u -tr a c k .c LD SLA DEC JP JP (HL),D D B Z,EXITM RING Chöông trình RTP (Real Time Program) Muïc ñích : ñaùp öùng ngaét NMI taïo thôøi gian thöïc Ngoõ vaøo : thöù, giôø, phuùt, giaây, DPMASK Ngoõ ra : thöù, giôø, phuùt, giaây ñöôïc caäp nhaät, hieån thò thöù, giôø, phuùt, giaây Caùc thanh ghi söû duïng : AF, BC, HL Caùc chöông trình con söû duïng : DISPLAY ORG PUSH PUSH PUSH PUSH LD LD INC CP JR...

    pdf10p iphone5 25-10-2011 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý sla
p_strCode=nguyenlysla

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2