Oop

Xem 1-20 trên 202 kết quả Oop
 • Tổng quan: Lập trình hướng đối tượng. Lập trình định hướng đối tượng. Object Oriented Programming (OOP). Được xem là: Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn. Giúp tăng năng suất. Dễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấp. Mục đích: Giảm bớt thao tác viết trình. Mô tả chân thực thế giới thực. Vậy OOP khó học hay dễ học ?

  ppt29p saobangmonkey 26-09-2010 208 90   Download

 • Tham khảo sách 'oop with microsoft visual basic .net and microsoft visual c# step by step', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf319p vantinh12a8 23-09-2010 199 72   Download

 • OOP - Object Oriented Programming là một phương pháp mới để giải quyết vấn đề với máy vi tính.Với OOP ,thay vì nỗ lực đưa vấn đề vào trong khuôn khổ quen thuộc với máy vi tính,các lập trình viên sử dụng phương pháp hướng đối tượng nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn vẹn cho một vấn đề.(Chúng ta sẽ được hiểu kỹ hơn về tính hướng đối tượng ở các ví dụ trong phần sau.)

  doc19p ad_uit 25-01-2011 194 70   Download

 • This is a CS 2 book that presents classical data structures in an object-oriented programming (OOP) context using Java. This book also focuses on the basic principles of OOP and graphical user interface (GUI) -based programming – two paradigms essential for modern programming and problem solving. Our book is aimed principally at CS 2 students but may also be valuable to software development professionals

  pdf508p trasua_123 30-12-2012 41 7   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 1: Tổng quan về OOP" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hướng đối tượng, công nghệ hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Java, các ví dụ và bài tập vận dụng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 35 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 7 - Làm quen với các khái niệm OOP được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số phần mềm lập trình C#; khái niệm trong OOP; lập trình Windows và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo.

  ppt124p cocacola_09 27-11-2015 17 4   Download

 • ICT 5 Web Development - Chapter 5: OOP in PHP Creating an Object, Accessing attributes and methods, Building a classing, Introspection, Syntax to declare a Class, Autoloading class.

  pdf10p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 12 2   Download

 • Lập trình hướng đối tượng OOP được xem là một cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn, giúp tăng năng suất, dễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấp nhằm mục đích giảm bớt thao tác viết trình và mô tả chân thực thế giới thực. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt29p anhgau456 19-11-2015 15 1   Download

 • Bài giảng Chương 2: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP sẽ giới thiệu tới các bạn tổng quan về các kỹ thuật lập trình: Lập trình cổ điển, lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng; một số khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng.

  ppt25p codon_02 29-11-2015 19 1   Download

 • Basic OOP in C#'s Course objectives After the course, student will understand about OO concepts; understand and apply simple design pattern in the common situations. It includes Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Abstract Class & Interface, Introduce to Design Patterns.

  ppt51p cocacola_10 02-12-2015 18 1   Download

 • Object-Oriented Programming Lecture 1: OOP Concepts An object is a software bundle of related state and behavior, Software objects are often used to model the real-world objects that you find in everyday life; Objects are key to understand object-oriented technology.

  pdf27p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 10 1   Download

 • OOP trong Java: • Các phương pháp lập trình • Giới thiệu về OOP • Kế thừa (Inheritance) • Đa hình (Polymorphism) • Giao tiếp (Interface) • Lớp trừu tượng (Abstract) • Gói (Packages) • Java vs C++ • Bài tập

  ppt41p thaiduongae 12-01-2010 783 488   Download

 • • Đặc điểm của OOP • Tính đóng gói (Encapsulation) • Tính kế thừa (Inheritance) • Tính đa hình (Polymorphism) 6 Ví dụ về OOP trong Java • Lớp Time và TimeTest nằm trong cùng thư mục • Lớp Time nằm trong file Time.java. Nó chứa các định nghĩa về thời gian. • Lớp TimeTest nằm trong file TimeTest.java. Nó dùng để kiểm tra lớp Time. Lớp TimeTest chứa hàm main. • Khi chạy chỉ cần gõ: • javac TimeTest.java • java TimeTest • Java sẽ tự động tìm và dịch file Time.java ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 338 117   Download

 • Tính kế thừa (inheritance)  OOP cho phép xây dựng các lớp mới từ những lớp có sẵn-lớp cơ sở và cho phép lớp mới nạp chồng các phương thức của lớp cơ sở.  Tính kế thừa cho phép lập trình viên sử dụng lại những đoạn mã có sẵn, tránh việc phát minh lại chiếc bánh xe (reinvent the wheel).

  ppt30p dongson_hongduc 30-08-2009 314 105   Download

 • Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm. Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên dịch (compiler) mà còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi trường này bao gồm một thư viện được thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng. Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sẽ dễ dàng hơn.

  doc25p googlebest 16-11-2010 186 99   Download

 • Để hiểu oop là gì, trước hết chúng ta nhìn lại lịch sử của các kỹ thuật lập trình, đồng thời xem xét các nhược điểm của các kỹ thuật lập trình trước khi oop ra đời. Nhìn chung, có thể chia các kỹ thuật lập trình thành 3 loại, sự xuất hiện của các kỹ thuật lập trình này theo tứ tự : lập trình tuyến tính, lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng.

  pdf3p leethong 24-10-2010 174 77   Download

 • Bài giảng Ôn tập Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày sơ lược về các nội dung đã học trong 5 bài học trước: tổng quan về OOP, lớp & đối tượng, hàm và hàm đa năng trong OOP, đa năng hóa toán tử, sSự kế thừa và tính đa hình sau đó có bài tập trắc nghiệ, giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết này.

  pdf41p slow_12 26-06-2014 278 74   Download

 • Lớp và đối tượng Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp Đặc điểm của OOP Tính đóng gói (Encapsulation) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism)

  pdf41p kimthong 19-09-2011 100 49   Download

 • Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ lịch sử của quá trình lập trình – xem xét OOP đã tiến hóa như thế nào.

  pdf165p tienkhanha13 19-03-2013 82 35   Download

 • Over the past decade, PHP has transformed itself from a set of simple tools for web site development to a full-fledged object-oriented programming (OOP) language. PHP now rivals mainstream languages like Java and C# for web application development, with more and more enterprises turning to it to power their web sites. The reasons for this are clear: PHP has found the right combination of an easy-to-learn language and powerful features.

  pdf337p tailieuvip13 24-07-2012 63 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản