intTypePromotion=1
ADSENSE

Outputstream

Xem 1-9 trên 9 kết quả Outputstream
 • Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về Stream. Mô tả các lớp InputStream và OutputStream. Mô tả vào ra mảng Byte. Thực hiện lọc và đệm vào/ra. Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự. Dùng lớp PrinterWriter.

  doc22p stardust_tqh 08-10-2010 91 19   Download

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Ví dụ: Hãy lưu chương trình sau vào tập tin OutStream1.java import java.io.*; public class OutStream1 { public static void main(String args[]) { OutputStream os = System.out; // Monitor = System.out try { String str = "The example of OutputStream"; byte b[] = str.getBytes(); // Đổi chuỗi thành mảng các bytes os.write(b); } catch (IOException ie) { System.out.print("Error: "+ie); } } } Biên dịch và thực thi chương trình ta được kết quả sau: 1.6.3.

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 165 54   Download

 • Giải thích chương trình trên: - Ba hàng sau trong khối try của phương thức main() buộc phải có. Chúng thiết lập socket connetion giữa client-server và mở input, outputstream trên socket tạo ra

  pdf10p kimku1 26-08-2011 62 11   Download

 • Luồng byte ByteArrayInputStream DataInputStream FileInputStream FilterInputStream InputStream ObjectInputStream PipedInputStream SequenceInputStream StringBufferInputStream 6 BufferedInputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream Luồng byte ByteArrayOutputStream DataOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream OutputStream ObjectOutputStream PipedOutputStream BufferedOutputStream PrintStream 7 Luồng nhập/xuất byte cơ bản • InputStream và OutputStream là hai lớp gốc của mọi luồng nhập/xuất byte (abstract).

  pdf5p zues10 11-07-2011 54 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luồng i/o', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p itvovantien 23-06-2012 56 9   Download

 • cập đến các khái niệm về Stream Mô tả các lớp InputStream và OutputStream Mô tả vào ra mảng Byte Thực hiện lọc và đệm vào/ra Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự Dùng lớp PrinterWriter Trong buổi học trước, chúng ta đã học về cách tạo các luồng đồng bộ.

  pdf20p kennguyen3 23-10-2011 41 8   Download

 • Mục tiêu của môn học Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về luồng Mô tả các lớp InputStream và OutputStream Mô tả I/O mảng Byte Thực hiện các tác vụ đệm I/O và lọc Dùng lớp RandomAccesFile.

  pdf7p phuochau18 19-05-2011 47 5   Download

 • -Đề cập đến các khái niệm về luồng - Mô tả các lớp InputStream và OutputStream -Mô tả I/O dạng Byte - Thực hiện các tác vụ đêm I/O và lọc -Dùng lớp Radom accesfile

  pdf0p mars_2012 11-03-2013 42 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng: Stream" cung cấp cho người đọc các kiến thức: InputStream, InputStream class, OutputStream class, OutputStream, Standard Streams, Reading and Writing Files,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_17 01-03-2016 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Outputstream
p_strCode=outputstream

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2