intTypePromotion=3

Pầhn mềm excel

Xem 1-1 trên 1 kết quả Pầhn mềm excel
  • Cuốn tài liệu Xử lý dữ liệu thống kê nông nghiệp với phần mềm Excel và SAS được biên soạn nhằm phân tích dữ liệu từ các mô hình thiết kế thí thường gặp trong nghiên cứu nông nghiệp bằng phần mềm MS Excel và SAS. Tài liệu Xử lý dữ liệu thống kê nông nghiệp với phần mềm Excel và SAS được viết trong khuôn khổ Dự án công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

    pdf30p bluesky_12 21-12-2012 386 123   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Pầhn mềm excel
p_strCode=pahnmemexcel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản