intTypePromotion=1
ADSENSE

Phạm vi điều chỉnh luật du lịch

Xem 1-11 trên 11 kết quả Phạm vi điều chỉnh luật du lịch
 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 101 năm 2020 với các bài viết Việt Nam nghiên cứu điều trị Covid-19 bằng huyết tương; Du lịch online thời giãn cách xã hội; Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xử lý vi phạm cách ly xã hội; liên thông thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

  pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 14 3   Download

 • Quyết định số 1848/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh sửa đổi mức thu lệ phí đối với 02 thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 8 0   Download

 • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - Biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với các hành vi vi phạm Trong thực tiễn xây dựng pháp luật ở nước ta, nhiều trường hợp nhà làm luật đã thực hiện theo hướng này. Chẳng hạn, Điều 9 Luật thương mại năm 1998 quy định: “Cấm thương nhân lừa dối khách hàng; quảng cáo dối trá”. Điều 15 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định:“Cán bộ công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ”;...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 73 9   Download

 • Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 Lịch sử pháp luật Việt Nam dưới thời phong kiến cũng đã để lại những kinh nghiệm lập pháp cần tham khảo.(11) Thứ hai, trong điều chỉnh hành vi con người, cần có sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa pháp luật với đạo đức.

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 102 4   Download

 • Vùng nước lịch sử trong luật biển quốc tế Luật phòng, chống mua bán người khi liệt kê các nhóm hành vi bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã xác định các hành vi được quy định tại các điều 119 và 120 BLHS là nhóm hành vi thứ nhất trong các nhóm này. Các nhóm hành vi khác được liệt kê trong Luật này là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 104 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1668/QĐ-BVHTTDL NGÀY 04/5/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY CÁC VĂN BẢN TẠI BỘ

  pdf2p keodualadua 14-12-2012 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

  pdf2p mitthai 24-05-2012 45 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

  pdf31p kuckucucu 16-05-2012 92 5   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về...

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 163 19   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về...

  pdf23p abcdef_42 01-11-2011 99 5   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về du lịch.CHƯƠNG I N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G Đ iề u 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá...

  pdf41p abcdef_42 01-11-2011 113 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phạm vi điều chỉnh luật du lịch
p_strCode=phamvidieuchinhluatdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2