intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân cấp ngân sách

Xem 1-20 trên 957 kết quả Phân cấp ngân sách
 • Phân cấp là quá trì chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm từ chính quyền trung ương cho các chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân;... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về phân cấp và phân cấp ngân sách".

  pdf20p codon_10 05-04-2016 50 6   Download

 • Đến với "Bài giảng Bài 31: Phân cấp ngân sách và chuyển giao nguồn lực" các bạn sẽ được tìm hiểu những vấn đề cơ bản về phân cấp và phân cấp ngân sách; phân cấp ở Việt Nam; phân cấp ngân sách ở Việt Nam. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf30p hera_01 06-04-2016 28 2   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước; nội dung của ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 2: Ngân sách nhà nước (Tài chính công)".

  ppt37p codon_03 01-12-2015 229 34   Download

 • Bài giảng Phân cấp tài khóa nhằm trình bày các nội dung chính: nêu bốn cấp chính quyền tại Việt Nam, các mức độ và hình thức phân cấp, chính sách phân cấp tài khóa và phân cấp ngân sách tại Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf56p acc_12 01-04-2014 80 11   Download

 • Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp TP.HCM; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như TP.HCM, trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị.

  pdf12p vihitachi2711 03-05-2019 46 7   Download

 • Tóm tắt luận văn: Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về phân cấp ngân sách nhà nước. Chương 2: thực trạng phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015. Chương 3: quan điểm, phương hướng và khuyến nghị nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách cho các huyện thị, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf27p dtphuongg 05-09-2018 46 2   Download

 • Bài giảng Trợ cấp ngân sách là một phần bài học trong môn học Kinh tế học khu vực công thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Bài giảng tập trung nhắc lại một số vấn đề cơ bản của phân cấp; mất cân bằng hàng ngang; mất cân bằng hàng dọc; trợ cấp ngân sách.

  pdf8p hera_01 06-04-2016 24 1   Download

 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội" gồm 3 điều: Điều 1. Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố; Điều 3. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf6p hpnguyen1 02-03-2018 35 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý nsnn ở việt nam trong điều kiện hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p muathulamebay 16-08-2010 296 144   Download

 • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trình bày về thực trang phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương, định hướng tăng cường phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 125 30   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian 2011- 2016 để có thể đánh giá thực trạng pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

  pdf96p anhinhduyet000 01-07-2019 44 10   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Phân cấp tài khóa bao gồm những nội dung về vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước; phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước; phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước; tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương.

  ppt49p cocacola_07 07-11-2015 65 8   Download

 • Luận văn gồm các nội dung sau: Cơ sở lý luận của pháp luật về phân cấp quản lý NSNN; Thực trạng pháp luật về phân cấp quản lý NSNN và thực tiễn thực hiện tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước - từ thực tiễn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

  pdf27p anhinhduyet000 01-07-2019 37 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính công - Bài 5: Phân cấp tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tư tưởng cốt lõi, vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước, phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước, phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước, tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nguoibakhong05 18-03-2018 44 0   Download

 • Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có mối liên hệ chặt chẽ đối với sự ổn định, bền vững của ngân sách nhà nước và có tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, để bảo đảm các nhu cầu chi tiêu và nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước cần xác định mức độ phân cấp thu, chi ngân sách hợp lý, đúng đắn, từng bước tiến tới giảm nợ công, tăng tính tự chủ và phân cấp ngân sách hơn nữa cho địa phương.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 28 0   Download

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về phân cấp quản lý ngân sách của Trung ương và địa phương. Làm tài liệu tham khảo, cung cấp luận cứ khoa học và thông tin về những vấn đề liên quan đến lý luận quản lý hành chính nhà nước, quản lý công và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của địa phương. Đồng thời phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập góp phần nâng cao hiệu quả phân cấp Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

  pdf26p nhumbien999 11-04-2021 8 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích tính chủ đạo ngân sách trung ương đặt trong mối quan hệ với ngân sách địa phương, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và kiến nghị gắn với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn ổn định kinh tế.

  pdf7p vianthony2711 15-04-2021 17 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng,...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 402 122   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 189 33   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân quận-huyện, Sở chuyên ngành có liên quan. Cách thức thực hiện:...

  pdf4p satthuquachanhxanh 25-11-2010 116 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1133 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân cấp ngân sách
p_strCode=phancapngansach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2