Phân hủy toluen

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phân hủy toluen
  • Trong nghiên cứu này toluen được phân hủy bằng phương pháp siêu âm kết hợp với H2O2. Các thông số tối ưu và hiệu quả của quá trình xử lý được đánh giá. Thí nghiệm được tiến hành với máy siêu âm Bandelin Sonorex ở tần số 35 kHz với nồng độ toluen ban đầu 41ppm. Lượng H2O2 thêm vào tương ứng là 0; 34; 85; 170; 238; 340 và 510ppm. Ảnh hưởng của pH dung dịch được khảo sát với các giá trị 3; 6 và 10. Kết quả cho thấy sự phân hủy toluen đạt hiệu quả cao...

    pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 41 8   Download

  • The structures of the newly synthesised macro azo initiators based on hydroxyl-terminated liquid natural rubber (HTNR) i.e, poly-(cis-1,4-isoprene) azobis-cyanopentanoate, was investigated by FTIR, UV-vis and elemental analyses. The thermal decomposition of the samples was carried out in toluene at 80o C showing that all they exhibited first-order kinetics and good initiating effectiveness as compared to that of AIBN.

    pdf6p uocvong03 24-09-2015 22 3   Download

  • Hữu cơ Hóa chất đơn vị khối lượng, các màng sinh học rất tích cực trong phân hủy sinh học, và do đó phục vụ như chìm quan trọng đối với hữu cơ. Trong khía cạnh này, các vùng đất ngập nước xử lý giống như quá trình điều trị thông thường kèm theo tăng trưởng. Chang et al. (2001) rằng tất cả các thành phần BTEX làm suy giảm nhanh chóng (một nửa cuộc sống của 1-2 ngày) khi tiêm chủng với một tập đoàn vi sinh vật có điều kiện với toluene.

    pdf21p giangsinh_trang 05-01-2012 60 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản