intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm mapping office

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phần mềm mapping office
  • Để có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-u trữ d-ới các dạng truyền thống trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergraph, ng-ời sử dụng cần phải trang bi cho mình đầy đủ những kiến thức và các trang thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó, những ng-ời biên soạn cuốn sách này hy vọng sẽ giúp đ-ợc những ng-ời mới làm quen và sử dụng hệ thống phần mềm trên một...

    pdf130p namgeodetic 07-11-2010 599 213   Download

  • Để có thể áp dụng công nghệ số, vec to hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng được lưu trữ dưới các dạng truyền thông trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergrap.

    pdf131p namthienhieu 30-05-2012 414 157   Download

  • Mapping Office là một hệ phần mềm của tập đoàn INTERGRAPH bao gồm các phần mềm công cụ phục vụ cho việc xây dựng và quản lý các đối tượng địa lý dưới dạng đồ họa bao gồm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC. Các tập tin dữ liệu dạng này được sử dụng làm đầu vào cho các hệ thông tin địa lý hoặc các hệ quản trị dữ liệu bản đồ.

    doc63p thanhson1307 24-03-2011 654 242   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phần mềm mapping office
p_strCode=phanmemmappingoffice

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2