intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích ngân hàng

Xem 1-20 trên 4855 kết quả Phân tích ngân hàng
 • Tiểu luận: Phân tích Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB), và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) nhằm giới thiệu chung về hai Ngân hàng, phân tích bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

  pdf15p big_12 09-06-2014 195 19   Download

 • Tiểu luận: Phân tích ngân sách nhà nước là nguồn tài trợ cho phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tác động của chính sách kích cầu năm 2008-2009 đến ngân sách nhà nước Việt Nam nhằm trình bày về nguồn tài trợ cho phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, tác động của chính sách kích cầu năm 2008-2009.

  pdf11p big_12 09-06-2014 108 14   Download

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống NHTM Lào, làm rõ tính tất yếu khách quan phải cổ phần hóa NHTMNN Lào; tập trung đánh giá đề án thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), từ đó chỉ ra những thành công, kết quả bước đầu, những tồn tại, vướng mắc trong tiến trình triển khai cổ phần hóa; xác lập mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm cổ phần hóa NHTMNN Lào, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình thực hiện cổ phần hóa NHTMNN Lào.

  doc207p change05 14-06-2016 32 4   Download

 • về hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, thì một phân tích không thể bỏ qua đó là phân tích về dòng tiền của doanh nghiệp từ đó sẽ cho ta thấy được sức mạnh, khả năng linh hoạt trong tài chính của doanh nghiệp cũng như triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp.

  doc8p gackiem196 22-04-2011 780 291   Download

 • Đôi khi chúng ta được chứng kiến một số nhà quản trị và phân tích ngân hàng cho rằng, ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, nên những nguyên lý áp dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp không phù hợp với ngân hàng. Ý kiến này là không chắc chắn và không có cơ sở. Mặc dù ở chừng mực nào đó thì ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc thù, nhưng trên thực tế thì những nguyên lý chung trong phân tích tài chính doanh nghiệp đều có thể áp dụng vào phân tích...

  pdf40p trada85 22-01-2013 161 54   Download

 • Việt Nam đang đứng trước thử thách khó khăn nhằm tái cơ cấu hoạt động của ngành ngân hàng. Trong điều kiện hình ảnh, uy tín của ngân hàng trong cộng đồng doanh nghiệp và công chúng ở mức thấp như hiện nay, những hoạt động cải cách và tái cơ cấu ngành ngân hàng cần rất thận trọng để tránh những đổ vỡ mang tính dây chuyền.

  pdf33p trada85 22-01-2013 151 32   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Cơ chế hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam sau cổ phần hóa nhằm trình bày về những vấn đề lý luận cơ bản về cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước và cơ chế hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa; phân tích và đánh giá thực trạng của các NHTMNN sau cổ phần hóa về các mặt: cơ cấu tổ chức, các hoạt động kinh doanh, vốn điều lệ sau cổ phần hóa; đánh giá các mặt thuận lợi và khó khăn tác động đến sự điều chỉnh cơ chế hoạt động sau cổ phần hóa để để xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động của ca cs ...

  pdf108p fast_12 23-06-2014 117 31   Download

 • EIB được thành lập sớm nhất trong hệ thống các NHTMCP Việt Nam với quy mô không ngừng mở rộng và tốc độ tăng trưởng cao từ những năm đầu thành lập cho đến nay. EIB thuộc nhóm những NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam xét về quy mô hoạt động, tài sản và vốn điều lệ Là một trong các ngân hàng hàng đầu cung cấp các dịch vụ dành cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực hoạt động XNK Với mức lợi nhuận trước thuế trong năm 2009 là 811 tỷ đồng, EIB giữ vị trí thứ 5 trong khối các NHTMCP về...

  doc8p lonxon 06-06-2011 134 26   Download

 • Bài giảng Phân tích tín dụng nhằm phân tích rủi ro tín dụng, thông tin tín dụng. Phương pháp phân tích, nội dung phân tích. Ngân hàng tiến hành phân tích đánh giá các rủi ro tín dụng cao hay thấp từ đó đưa ra các biện pháp để hạn chế rủi ro.

  pdf24p blue_12 12-05-2014 74 19   Download

 • Quản trị ngân hàng thương mại giúp các học viên nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng; các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các Thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  ppt7p blue_12 10-05-2014 83 11   Download

 • Ngành NH tăng trƣởng nhanh cả về số lƣợng và qui mô tài sản trong giai đoạn 2005 – 2010. Tuy nhiên chỉ có 25,6% ngân hàng nội địa có vốn điều lệ trên 5.000 tỷ đồng. Thị phần tín dụng và huy động của khối NHTMQD vẫn dẫn đầu, tuy nhiên sụt giảm mạnh do sự chiếm

  pdf28p trada85 22-01-2013 50 10   Download

 • Sau khi học xong môn Quản trị ngân hàng thương mại các học viên sẽ nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng, các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  pdf7p wave_12 08-04-2014 111 11   Download

 • Việc tổ chức, cá nhân tham gia sở hữu chéo vốn cổ phần tại nhiều ngân hàng cũng có mặt tích cực là có thêm nhiều kinh nghiệm để điều hành kinh doanh, phân tán rủi ro vốn sở hữu. Mặt khác, sở hửu chéo vốn cổ phần cũng đang là nguyên nhân của một số rủi ro ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng và sở hữu chéo vốn cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay là vấn đề được đề cập trong bài viết này.

  pdf7p hanh_tv23 26-03-2019 12 2   Download

 • Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh của mình cũng như những khách hàng hiện có và tiềm ẩn của mình. Điều đó đặc biệt cần thiết khi các thị trường tăng trưởng chậm, bởi vì chỉ có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ các đối thủ cạnh tranh. Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của một công ty là những đối thủ tìm cách thỏa mãn cùng những khách hàng và những nhu PHÂN TÍCH NGÀNH & cầu giống nhau...

  pdf5p kim_ha_nul 16-09-2010 467 204   Download

 • Hệ thống các ngân hàng thương mại là một bộ phận của ngân hàng trung gian, chiếm một vị trí quan trọng nhất về qui mô tài sản và về thành phần các nghiệp vụ. Bởi lẽ nằm trong hệ thống ngân hàng trung gian cho nên Ngân hàng Thương mại cũng có hoạt động thu gom nguồn tích luỹ nhỏ từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cá nhân để tạo thành vốn kinh doanh của nó rồi tiến hành cho vay. Cứ như vậy tạo nên dòng luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Điều...

  pdf33p vaio1111 03-09-2012 200 85   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'đào tạo nghiệp vụ tín dụng ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt83p gackiem196 20-04-2011 252 66   Download

 • Việt Nam đã và đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới với việc tích cực thực thi các cam kết về Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập thì một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh...

  doc34p dinhthao00 10-06-2011 105 37   Download

 • Luận văn: Phân tích tình hình thu - chi ngân sách tại sở tài chính tỉnh Bến Tre, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong luận văn và vận dụng vào làm thật tốt bài luận cùng chủ đề của mình.

  pdf105p lengocln 19-03-2014 99 30   Download

 • Trong phạm vi đề tài này, sẽ đi vào phân tích thực trạng cổ phần hóa các Ngân hàng thương mại ở nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp đề việc cổ phần hóa trong lĩnh vực này đạt hiệu quả.

  pdf21p six_12 13-03-2014 45 10   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về phân tích tín dụng. Trong chương này sẽ tập trung vào 2 nội dung cơ bản sau: Mục tiêu của phân tích tín dụng, các nội dung của phân tích tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p youcanletgo_02 07-01-2016 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích ngân hàng
p_strCode=phantichnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản