intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tham số

Xem 1-20 trên 13306 kết quả Phân tích tham số
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính; quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; vận hành các thiết bị an ninh cơ bản; thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf76p tieuvulinhhoa 22-09-2022 0 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông Thanh niên đến năm 2020" trình bày về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần truyền thông Thanh Niên, từ đó xác định các vần đề còn tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thích hợp đối với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên.

  doc146p trananh2212 20-09-2022 3 0   Download

 • Bài báo "Đánh giá xu hướng biến động mưa trên lưu vực sông Cả giai đoạn 1959-2016 sử dụng số liệu thực đo" trình bày các kết quả đánh giá xu hướng biến động mưa tháng, mùa và năm lưu vực sông Cả trong giai đoạn 1959-2016 sử dụng sử liệu mưa thực đo tại 8 trạm, phân tích thống kê và kiểm định Mann-Kendall. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf9p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu khu hệ động vật nổi phục vụ nuôi trồng thủy hải sản bền vững ở vùng biển tỉnh Kiên Giang" nghiên cứu về khu hệ Động vật nổi tại vùng biển Kiên Giang, nhằm có được các số liệu mới nhất về môi trường, hệ sinh thái nói chung và khu hệ Động vật nổi nói riêng; từ đó có cơ sở cho việc phân tích, đánh giá và đưa ra được kiến nghị phục vụ cho việc nuôi trồng thủy hải sản bền vững tại vùng biển đầy tiềm năng này.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 0 0   Download

 • Bài báo "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý nước mặt ruộng thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, sông Đáy" trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở, triển khai văn bản chính sách của địa phương để đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý nước mặt ruộng thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, sông Đáy. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf8p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng hợp và phân tích thực trạng công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, từ đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế của công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

  pdf130p unforgottennight04 14-09-2022 10 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf167p bakerboys10 07-09-2022 7 1   Download

 • Biên khảo Sơn Nam: Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam thế kỷ XX - Phần 2 là phần trích lục từ báo Lục Tỉnh Tân Văn và một số tài liệu khác. Mục đích là nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đúng về việc sử dụng tiếng Việt đầu thế kỷ XX ở nước ta nói chung, trên báo chí ở miền Nam lúc bấy giờ nói riêng. Từ những phần trích lục đó, so với ngôn ngữ tiếng Việt thông dụng bây giờ, bạn đọc sẽ thấy được sự phát triển không ngừng của tiếng Việt.

  pdf171p runordie8 05-09-2022 10 0   Download

 • Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau Việt Nam ở lưu vực sông Hồng, là cội nguồn đầu tiên của nền Văn minh Việt cổ ở buổi đầu thời dựng nước. Cuốn sách "Di tích Văn Hóa Phùng Nguyên" của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn giới thiệu khá công phu những địa điểm thuộc Văn hóa Phùng Nguyên, những di tích mới được thám sát, những di tích đã được khai quật,... nhằm cung cấp đến bạn đọc, những ai đang quan tâm đến lĩnh vực khảo cổ, muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc.

  pdf125p runordie8 05-09-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích về phong tục gia đình, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Cuốn sách gồm có 3 thiên, tập trung nói về phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng và phong tục xã hội. Trong ebook Phong tục Việt Nam: Phần 1 sau đây sẽ trình bày một số phong tục truyền thống trong gia đình và trong làng xóm như: Cha mẹ với con, anh chị em, thân thuộc, phụng sự tổ tôn, đạo làm con, thượng thọ, việc tế tự, nhập tịch, đại-hội, lễ kỳ an, chùa chiền, hương ẩm,...

  pdf241p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích các số liệu thống kê về quá trình phát triển của ngành thủy sản, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết "Đánh giá hiện trạng phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam" đã đề cập đến khái niệm phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác hải sản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf8p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các thành tựu, bối cảnh phát triển nghề cá thế giới và các thách thức/rào cản liên quan đến phát triển bền vững ngành trong thời gian tới, bản chiến lược "Cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản" sẽ xác định các mục tiêu, đề ra các nguyên tắc chỉ đạo PTBV ngành và các giải pháp chủ yếu để lồng ghép phát triển bền vững vào các kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành.

  pdf14p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Phân chia tuyến biển và giao quyền quản lý tuyến biển ven bờ cho các cộng đồng ngư dân" tập trung phân tích sự cần thiết phải phân chia tuyến biển ở Việt Nam, kinh nghiệm phân chia tuyến biển của các nước trên thế giới, và đề xuất một số định hướng để phân chia tuyến biển trong điều kiện ở Việt Nam cũng như đề xuất các cơ chế, về tổ chức thực hiện, chủ yếu thông qua việc áp dụng tiếp cận đồng quản lý và phân cấp quản lý các tuyến biển.

  pdf4p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp nghề) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí; phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng trong hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí;...

  pdf55p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày khái quát được các khái niệm cơ bản về hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét và nối đất; phân tích được sơ đồ cấp điện và sơ đồ thay thế mạng điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện - điện tử (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày chính xác những nguyên tắc và những tiêu chuẩn, các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người; phân tích được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn; trình bày được khái niệm về dòng điện, mạch điện, nguồn điện và một số định luật cơ bản về mạch điện, cách mắc mạch điện;...

  pdf114p lacvuchi 09-09-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật xung - số (Nghề: Điện công nghiệp, Điện dân dụng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được sơ đồ nguyên lý, nguyên lí làm việc, linh kiện điện tử, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự các bước lắp ráp mạch theo sơ đồ cho trước; phân tích được sơ đồ lắp ráp và dạng tín hiệu đầu ra của các mạch tạo xung; khảo sát và nhận biết được các mạch logíc cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p lacvuchi 09-09-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lát, ốp (Nghề: Nề hoàn thiện - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của công việc lát, ốp; mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu lát, ốp; phân tích kỹ thuật và quy trình thực hiện công việc lát, ốp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lắp đặt điện tử ứng dụng (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được linh kiện điện tử, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự các bước lắp ráp một số mạch điện tử ứng dụng; phân tích được sơ đồ lắp ráp của các mạch điện tử ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Lắp đặt sửa chữa mạch điện công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được quy trình lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện máy trộn bê tông, máy vận thăng cỡ nhỏ, trạm bơm nước, cổng tự động; phân tích được sơ đồ lắp đặt và sơ đồ trang bị điện của máy trộn bê tông, máy vận thăng cỡ nhỏ, trạm bơm nước, cổng tự động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p lacvuchi 09-09-2022 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích tham số
p_strCode=phantichthamso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2