intTypePromotion=3
ADSENSE

Phản ứng của hidazon

Xem 1-1 trên 1 kết quả Phản ứng của hidazon
  • Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội loài ngƣời là sự phát sinh các bệnh nan y nhƣ ung thƣ, HIV… Nền y học hiện đại của nhân loại đang đứng trƣớc những thách thức vô cùng to lớn, và nó chỉ có thể đƣợc giải quyết triệt để khi các nhà khoa học tìm ra các loại thuốc mới có khả năng chữa trị những căn bệnh nguy hiểm trên.

    pdf86p greengrass304 11-09-2012 57 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phản ứng của hidazon
p_strCode=phanungcuahidazon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản