intTypePromotion=1
ADSENSE

Phiên bản citrix provisioning

Xem 1-1 trên 1 kết quả Phiên bản citrix provisioning
  • Việc giới thiệu device collections cung cấp khả năng tạo và quản lý các nhóm hợp lý các thiết bị mục tiêu, thường tạo ra và quản lý bởi các quản trị thiết bị sử dụng Console. Một device collections có thể đại diện cho một vị trí địa lý, phạm vi một khoảng subnet, hoặc một nhóm hợp lý các target devices. Tạo bộ sưu tập thiết bị đơn giản hoá việc quản lý thiết bị bằng cách thực hiện hành động ở cấp bộ sưu tập hơn là ở cấp target devices. Một store là một cái tên cho các vị...

    pdf58p yeutinh98 19-09-2012 249 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phiên bản citrix provisioning
p_strCode=phienbancitrixprovisioning

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2