intTypePromotion=3

Photoshop cs 8.0

Xem 1-1 trên 1 kết quả Photoshop cs 8.0
  • Thực hiện các bước trên cho Layer Orange 60% , 80% Click nút Duplicate Current Frame để tạo Frame cuối. Trong bảng Layer - Click chọn và làm thể hiện Layers Orange. - Làm ẩn tất cả các Layer khác.

    pdf7p phuochau16 08-05-2011 67 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Photoshop cs 8.0
p_strCode=photoshopcs80

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản