intTypePromotion=1
ADSENSE

Pin Mặt Trời

Xem 1-20 trên 305 kết quả Pin Mặt Trời
 • Bài viết Phát hiện sự cố trong hệ thống điện mặt trời dựa trên học máy đề xuất sử dụng phương pháp học máy, cụ thể là mô hình thuật toán học tập theo nhóm để tự động hóa việc phát hiện các sự cố trong hệ thống điện mặt trời. Mô hình được huấn luyện và kiểm thử trên bộ dữ liệu gồm hơn 2 triệu các trạng thái sự cố khác nhau.

  pdf7p vianapatricia 22-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống phân loại tự động các kịch bản làm việc của tấm pin năng lượng mặt trời trình bày việc phát hiện và đánh giá lỗi chậm trễ có thể dẫn đến phá hủy hệ thống năng lượng mặt trời và các thiết bị bảo vệ của hệ thống điện. Việc ra đời của học máy đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện lỗi tự động.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống nhận dạng lỗi tự động của tấm pin năng lượng mặt trời trình bày về kỹ thuật xử lý ảnh và ứng dụng trong bài toán nhận dạng lỗi cho các tấm pin mặt trời, cụ thể sử dụng mang Yolov3 để nhận dạng lỗi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Vật liệu điện tử "Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vật liệu perovskite vô cơ – hữu cơ ứng dụng cho linh kiện pin mặt trời lai" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về vật liệu perovskite và pin mặt trời perovskite; Chế tạo các vật liệu cho pin mặt trời perovskite và các phương pháp khảo sát tính chất các vật liệu; Khảo sát các tính chất của vật liệu perovskite lai hữu cơ - vô cơ, vật liệu nano TiO2 và ZnO sử dụng trong pin mặt trời.

  pdf149p viabigailjohnson 10-06-2022 5 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Hóa học "Chế tạo điện cực dẻo trong suốt trên đế Polyetylen terephtalat" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp vật liệu sợi nano bạc và graphen oxit, polyme dẫn PEDOT:PSS; Chế tạo điện cực trên đế poly (etylen terephtalat) với vật liệu sử dụng là sợi nano bạc và các loại vật liệu khác như graphen oxit và PEDOT:PSS.

  pdf81p viabigailjohnson 10-06-2022 3 2   Download

 • Bài viếtnày trình bày cơ chế ảnh hưởng của PESHS đến tổn thất (điện áp và công suất) của lưới điện phân phối. Mô hình Tối ưu hóa công suất phản kháng mở rộng (Double Objectives Extended Reactive Power Optimization, DERPO) được xây dựng với hàm mục tiêu nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng và giảm nguy cơ quá giới hạn điện áp có xét bổ sung các biến điều khiển gồm công suất tác dụng của thiết bị lưu trữ điện và công suất phản kháng của Pin quang điện (Photovoltaic, PV).

  pdf10p vimarissamayer 02-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu một giải pháp khắc phục những nhược điểm trên bằng một cấu hình liên kết nối tiếp – song song (Series-Parallel connect – S-PC) các dãy pin quang điện (PV) nhằm hạn chế liên kết nối tiếp và đơn giản hóa các đường cong đặc tuyến.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 11 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu và tổng hợp màng mỏng Ti-SiO2 cho ứng dụng làm màng chống phản xạ. Các màng TiSiO2 được chế tạo trên đế kính bằng phương pháp in gạt kết hợp với xử lý nhiệt. Các màng Ti-SiO2 thu được sau khi chế tạo là hỗn hợp nanocomposite của các hạt nano SiO2 và TiO2.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 10 0   Download

 • Bài viết này trình bày một phương pháp xác định sản lượng điện mặt trời dựa trên nền tảng web được gọi là PV_Cal. Trong nghiên cứu này, xây dựng một công cụ xác định sản lượng điện mặt trời bao gồm dữ liệu bức xạ, hiệu xuất của hệ thống và các thông số của pin quang điện thương mại. Hệ thống xây dựng để xác định sản lượng tại 5 huyện và hai thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.

  pdf4p vipatriciawoertz 31-05-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu đề tài nguyên cứu đặt ra là hệ thống quản lý năng lượng dự trữ nhận biết được mức năng lượng từ pin mặt trời và bình acquy để so sánh sự chênh lệch điên áp. Từ đó bộ xử lý sẽ điều khiển mức nạp điện áp cho acquy theo xung một cách hợp lý.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 9 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi chế tạo màng a nốt quang TiO2/CdS/CdSe:Mn2+ với CdSe:Mn2+ được chế tạo theo hai phương pháp lắng đọng hóa học và phản ứng hấp thụ các ion nhằm cải thiện hiệu suất của pin mặt trời chấm lượng tử. Kết quả thu được màng TiO2 có cấu trúc Anatase, CdS và CdSe pha tạp Mn đều có cấu trúc lập phương. Dạng hình học của màng cũng được ghi lại bằng kính hiển vi điện tử quét độ phân giải cao, hạt có dạng hình cầu.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

 • Đối với mỗi trạm điện năng lượng mặt trời, đo lường, giám sát các thông số dòng điện, điện áp, công suất từ các tấm pin là một vấn đề cần thiết, điều này giúp cho việc phân tích, đánh giá và đưa ra cảnh báo tình trạng của hệ thống theo thời gian thực ở bất kỳ nơi đâu. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát thông số điện của các tấm pin năng lượng mặt trời thông qua ứng dụng IoT Controller giao tiếp với mạng Internet.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 8 0   Download

 • Việc sử dụng các phương pháp của lý thuyết điều khiển cổ điển cho bài toán bám điểm công suất cực đại (Maximum Power Point Tracking - MPPT) đã cho những kết quả rất tốt. Tuy nhiên, các phương pháp đó chưa tối ưu trong những điều kiện làm việc khác nhau, do vậy báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển MPPT tổng quát dựa trên thuật toán học tăng cường (Reinforcement Learning – RL).

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 6 0   Download

 • Việc xác định tấm pin mặt trời bị hỏng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất tối đa của các nhà máy điện mặt trời. Trong nghiên cứu này, đề xuất sử dụng phương pháp học máy để tự động hoá việc phân loại tấm pin mặt trời bị hỏng.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 15 0   Download

 • Bài viết này sẽ đề xuất một thuật toán điều khiển dự báo mô hình mới phù hợp cho nghịch lưu đa mức cấu trúc cầu H nối tầng, có thể triển khai trong ứng dụng kết nối hệ thống nguồn năng lượng tái tạo với lưới điện. Phương pháp điều khiển dự báo mô hình, với nguyên lý là tìm ra vector điện áp tối ưu cho nghịch lưu đa mức trong một khoảng thời gian trích mẫu rất nhỏ, rất khó để thực thi.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 10 0   Download

 • Thế kỷ 21 năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng đang là một trong những lựa chọn hàng đầu về phát triển năng lượng. Bài viết đề xuất một phương án thiết kế tính toán cho hệ thống đèn năng lượng mặt trời và một mô hình đèn mặt trời nhỏ.

  pdf3p vistephenhawking 26-04-2022 9 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, trên cơ sở tổng hợp và phân tích các thông tin/số liệu về sản xuất, sử dụng và quản lý các tấm quang điện mặt trời (Solar photovoltaics Panels, thường được gọi là pin mặt trời-PMT) trên thế giới và ở Việt Nam, một số đề xuất kỹ thuật về lắp đặt và quản lý PMT đã được nhận dạng và đề xuất.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 10 0   Download

 • Bài nghiên cứu giới thiệu các phương pháp AI ứng dụng trong những bài toán điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo. Cách áp dụng một số thuật toán Reinforcement Learning (RL) vào bài toán điều khiển nguồn sẽ được xây dựng cụ thể. Mục đích cuối cùng là điều khiển công suất nguồn đạt cực đại.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 6 0   Download

 • Kỷ yếu Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học 2020 - Chủ đề: Năng lượng tái tạo trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu đề xuất kết hợp lắp đặt thêm công nghệ tuabin xoáy nước phía dưới chân thủy điện; Phương pháp phân tích kinh tế của hệ thống điện mặt trời áp mái; Đánh giá kết quả ứng dụng QGIS trong nghiên cứu tiềm năng khai thác thủy điện và tác động đến môi trường của thủy điện nhỏ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf262p vistephenhawking 26-04-2022 12 0   Download

 • Bài viết tập trung khái quát về giải pháp xây dựng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về cây trồng dựa trên công nghệ không dây LoRa (Long Range). Trong hệ thống, mỗi điểm đo bao gồm các cảm biến tích hợp vi xử lý và module truyền thông, được gọi là một nút mạng. Mỗi điểm đo sử dụng năng lượng mặt trời để thu thập dữ liệu liên quan đến cây trồng, sau đó gửi đến trung tâm giám sát qua module LoRa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Pin Mặt Trời
p_strCode=pinmattroi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2