intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm chính trị

Xem 1-20 trên 3200 kết quả Quan điểm chính trị
 • Khéo léo hay nghệ thuật sử dụng con người là phương pháp sử dụng và phát huy tài năng con người một cách hiệu quả vào những mục tiêu tốt đẹp cho con người, đất nước và xã hội loài người. Trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam ông cha ta đã tổng kết việc khéo léo sử dụng con người bằng một câu rất ngắn gọn: Dụng nhân như dụng mộc – nguyên tắc sử dụng người cũng như người thợ mộc chọn gỗ làm đồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam Người cho rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém.

  pdf11p viuzumaki2711 09-05-2019 47 3   Download

 • Bài viết Từ tư tưởng “nhân chính” trong triết học mạnh tử đến quan điểm chính trị của Phan Bội Châu và ý nghĩa lịch sử của nó trình bày Đường lối “nhân chính” của Mạnh Tử là đường lối hòa bình bảo tồn dân, coi dân là gốc nước, dùng đức trị thay cho pháp trị, trong đức trị coi giáo dân là quan trọng bậc nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p tranminhluanluan 26-05-2018 115 7   Download

 • Nội dung nghiên cứu của bài viết là phân tích quan điểm chính trị, một nhận thức, suy xét và một sự dự cảm sâu sắc về thời cuộc cũng như sự tự ý thức về hoàn cảnh cá nhân và thân phận của Nguyễn Dữ. Lấy văn học làm phương tiện ký thác, Nguyễn Dữ đã viết Truyền kỳ mạn lục, mà trong đó, thiên Chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na là một trong những sự thể hiện tiêu biểu và sáng rõ nhất cho điều đó.

  pdf9p thithi300610 09-03-2018 36 2   Download

 • Sự uyên bác của tác giả và dịch giả đã làm nên một bài khảo cứu rất có giá trị cho những ai quan tâm tìm hiểu vai trò của di dân người Hoa và hậu duệ của họ ở vùng Đông Nam Á cách đây hơn 200 năm. Để bạn đọc tiện theo dõi, các chú thích trong bài được đánh số liền mạch từ nhỏ đến lớn, ngoài các chú trong nguyên tác của Giáo sư Trần.

  pdf32p dannisa 19-12-2018 17 0   Download

 • Luận án tập trung làm rõ thực trạng của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực chất về thành tựu cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu và hạn chế đó, đồng thời rút ra những điểm nổi bật và tác động của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực ĐNA và CA - TBD.

  pdf195p phongtitriet000 08-08-2019 10 1   Download

 • Luận án tập trung làm rõ thực trạng của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam trong mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 đến năm 2015. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực chất về thành tựu cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu và hạn chế đó, đồng thời rút ra điểm nổi bật và tác động của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga - Việt Nam đối với mỗi nước cũng như đối với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

  doc30p phongtitriet000 08-08-2019 19 1   Download

 • Chiến tranh là một hiện tượng chính trị-xã hội có tính chất lịch sử, sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực giữa các tập đoàn xã hội trong một nước hoặc giữa các nước hay liên minh các nước. Đặc trưng của chiến tranh là đấu tranh vũ trang có tổ chức, theo những quy tắc nhất định và thường kết hợp với các hình thức đấu tranh khác (chính trị, kinh tế, ngoại giao...).

  pdf32p ctnhukieu9 23-04-2011 1552 179   Download

 • Xây dựng nền dân chủ XHCN.Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ.Những đặc trung cơ bản của nên dân chủ XHCN. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN .Quan điểm về dân chủ và nền dân chủ: phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quá của cuộc đấu tranh lâu dài chống áp bức.Gắn với nhà nước và giai cấp cầm quyền, phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội...

  ppt44p meomeoten 31-08-2012 411 94   Download

 • Dựa trên nền tảng đức “nhân” của Khổng Tử, Mạnh Tử đã chủ trương hiện thực hoá đức “nhân” trong xã hội, xây dựng nên tư tưởng “nhân nghĩa” và vận dụng tư tưởng đó vào hiện thực xã hội. Theo Mạnh Tử, “nhân nghĩa” là phẩm chất cần thiết cho tất cả mọi người và khi nó được ứng dụng vào việc trị nước sẽ trở thành “nhân chính”. Có thể nói, khi đi từ tư tưởng “nhân nghĩa” đến đường lối “nhân chính”, Mạnh Tử đã làm cho đạo đức hoá thân vào chính trị, làm cho tư...

  pdf12p bengoan369 09-12-2011 208 58   Download

 • Vấn đề 1: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vấn đề vật chất, ý thức. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Vật chất: Phạm trù vật chất: Định nghĩa : Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác....

  doc31p lucklangdu 04-08-2012 212 49   Download

 • Công ty đa quốc gia phải đương đầu với những môi trường chính trị khác nhau ở mỗi quốc gia mà công ty đa quốc gia hoạt động. Khung pháp lý của mỗi quốc gia là kết quả của 1 hệ tư tưởng hay hệ quan điểm chính trị nhất định.

  ppt20p dahoaquan2509 31-07-2013 141 15   Download

 • Bài viết bước đầu phân tích những quan điểm về dân trong tư tưởng chính trị của Ngô Thì Nhậm nhằm tạo ra một hướng tiếp cận mới cho việc nghiên cứu tư tưởng chính trị của ông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p nguyenthilamha 09-04-2017 71 14   Download

 • John Locke là một đại diện thứ ba của chủ nghĩa kinh nghiệm - duy vật Anh thế kỷ XVII, đã vận dụng thành công phương án tự nhiên thần luận, vốn là nét đặc trưng của chủ nghĩa duy vật thời ông vào việc luận giải, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, tính pháp quyền của nhà nước. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong tư tưởng chính trị của John Locke. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 94 11   Download

 • Bài viết Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Quá trình 40 năm (1975-2015) trình bày những nội dung: Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng qua báo cáo Chính trị các kỳ đại hội Đảng , Cương lĩnh phát triển đất nước và qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Đổi mới chính sách đối với một số tôn giáo mang tính đặc thù; Thành tựu và bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p hokhaikyky 17-04-2018 121 9   Download

 • Bài viết phân tích các khái niệm hệ thống chính trị, thể chế chính trị, đồng thời chỉ ra việc đổi mới hệ thống chính trị cũng như thể chế chính trị là yêu cầu cần thiết khách quan của mỗi quốc gia hiện đại trong quá trình phát triển.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 76 9   Download

 • C.Mác là người đầu tiên khám phá ra các quy luật phát triển cơ bản của xã hội. Quan điểm đó được thể hiện tập trung trong lý luận của ông về hình thái kinh tế - xã hội. A.Toffler cũng chỉ ra quy luật phát triển của xã hội từ góc độ văn minh kỹ thuật, theo đó lịch sử phát triển của xã hội loài người là quá trình phát triển tuần tự từ nền văn minh nông nghiệp đến nền văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 70 4   Download

 • Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, Nghị quyết đã nêu bốn nhóm giải pháp để ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bài biết này, đề cập thêm một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện qthắng lợi Nghị quyết trên.

  pdf9p sieunhansoibac2 07-04-2018 16 1   Download

 • Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 gồm nội dung chương 1, 2 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, một số quan hệ chính trị quốc tế đương đại. Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung.

  pdf145p hoa_khoai91 07-06-2014 298 114   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ chính trị vĩ đại, đồng thời là nhà quân sự xuất sắc của dân tộc ta. Trong toàn bộ di sản quân sự của Người, phong cách tư duy quân sự có nội dung to lớn và giữ một vị trí hết sức trọng yếu. Phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận trong phong cách tư duy của Người, có những đặc điểm riêng và gắn liền với thực tiễn quân sự cách mạng Việt Nam. Đó là phong cách tư duy luôn luôn xem...

  pdf111p vascaravietnam 16-08-2012 196 47   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu và làm rõ những nội dung cơ bản trong học thuyết chính danh của Nho giáo, luận văn khai thác những giá trị hợp lý và tìm kiếm các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Trị hiện nay.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 70 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm chính trị
p_strCode=quandiemchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2