Quản lý bằng acl

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản lý bằng acl
  • Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, hệ thống mạng là một giải pháp được lựa chọn hàng đầu cho việc truyền tải dữ liệu, và vì vậy bảo mật trong hệ thống mạng là một vấn đề đang được quan tâm. Một trong những công cụ rất quan trọng trong Cisco Router

    pdf183p hungtranqt93 07-09-2012 222 93   Download

  • Các entry trong ACL đc xử lý theo thứ tự Cơ chế lọc bằng cách kiểm tra các thông số trong header gói tin ACL có nhiều ứng dụng, và cần phải được đặt lên interface, line, giao thức hoặc dịch vụ hỗ trợ ACL Mỗi interface, line, giao thức hoặc dịch vụ hỗ trợ có thể sử dụng 1 hoặc nhiều ACL Hỗ trợ hầu như tất cả giao thức nhưng mỗi giao thức nên có riêng một ACL

    doc22p danhson1409 05-05-2011 245 105   Download

  • MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACL từ chối áp dụng GPO.........

    pdf11p yukogaru 28-07-2010 110 75   Download

Đồng bộ tài khoản