intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý y tế

Xem 1-20 trên 6109 kết quả Quản lý y tế
 • Cuốn tài liệu này được biên soạn dùng cho sinh viên Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên dùng cho sinh viên năm thứ ba trong chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa hệ 6 năm nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý y tế, các quan điểm của Đảng về công tác y tế, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

  pdf199p matbuon_266 26-07-2012 1287 208   Download

 • Bài giảng Quản lý y tế với mục tiêu giúp cho học viên có thể trình bày được khái niệm cơ bản về lập kế hoạch y tế; trình bày được các loại kế hoạch; mô tả được các cấu phần của lập kế hoạch chiến lược; mô tả được các kỹ năng lập kế hoạch;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf124p ony123 30-11-2013 445 84   Download

 • Mục tiêu của chương 6 Giới thiệu về giám sát hỗ trợ nhân viên triển khai các chương trình / hoạt động y tế thuộc bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về và phân biệt được các khái niệm giám sát, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, trình bày được các hình thức, phương pháp và nguyên tắc giám sát tiếp đến trình bày được qui trình giám sát hỗ trợ từ bên ngoài.

  pdf17p yellow_12 02-06-2014 200 40   Download

 • Nội dung của chương 2 Xác định vấn đề ưu tiên can thiệp thuộc bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về khái niệm về vấn đề can thiệp, phương pháp xác định ưu tiên (XĐƯT) cho các vấn đề về quản lý theo “Bảng lựa chọn vấn đề” và phương pháp xác định ưu tiên cho các vấn đề về bệnh tật theo “Hệ thống thang điểm cơ bản (HTC)”.

  pdf27p yellow_12 02-06-2014 174 38   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 4 Xây dựng mục tiêu trong lập kế hoạch nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu, giải thích được các đặc tính (tiêu chuẩn) của mục tiêu cho một kế hoạch y tế và xây dựng được mục tiêu cho kế hoạch can thiệp.

  pdf15p yellow_12 02-06-2014 186 36   Download

 • Mục tiêu của chương 7 Giới thiệu về theo dõi & đánh giá các chương trình/dự án y tế nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về khái niệm và mối liên quan giữa theo dõi và đánh giá, phân loại được các loại hình đánh giá, phân tích được các bước khi đánh giá một chương trình can thiệp và xây dựng được các chỉ số theo dõi & đánh giá, lập được kế hoạch thu thập thông tin cho các chỉ số.

  pdf21p yellow_12 02-06-2014 141 36   Download

 • Mục tiêu học tập của chương 3 Phân tích vấn đề sức khỏe nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về lợi ích của việc phân tích một vấn đề sức khỏe, trình bày được nguyên tắc & cách thực hiện các phương pháp phân tích vấn đề sức khỏe và áp dụng được việc phân tích vấn đề để tìm nguyên nhân gây ra vấn đề sức khoẻ ưu tiên.

  pdf14p yellow_12 02-06-2014 240 32   Download

 • Trong chương 5 Lựa chọn giải pháp và viết kế hoạch hoạt động trong lập kế hoạch nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm nêu các tiêu chuẩn, tính chất của giải pháp, phân tích các bước trong quá trình lựa chọn giải pháp, xây dựng được bảng lựa chọn giải pháp và bảng phân tích khó khăn thuận lợi để giải quyết vấn đề lựa chọn và xây dựng được một bản kế hoạch hành động giải quyết vấn đề lựa chọn.

  pdf29p yellow_12 02-06-2014 139 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 1', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 118 28   Download

 • Phần 1 Tài liệu Quản lý y tế trình bày các nội dung: Chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam; xây dựng chính Tài liệu y tế công cộng; đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính Tài liệu y tế công cộng; tổ chức bộ máy y tế Việt Nam; tổng quan chung về quản lý, xây dựng đội hình làm việc; quản lý chất lượng toàn diện. Mơi các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 124 30   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Quản lý y tế, phần 2 trình bày các nội dung: Quyền lực, sự lãnh đạo, kỹ năng quản lý, tổng quan về kế hoạch, thông tin và quản lý thông tin y tế, chẩn đoán cộng đồng, xây dựng mục tiêu y tế, đánh giá hoạt động chương trình can thiệp y tế, hướng dẫn viết kế hoạch, giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 105 21   Download

 • Chương 1 Thu thập thông tin để đánh giá tình hình sức khỏe nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về khái niệm và tính chất (yêu cầu) của thông tin y tế, nêu được các bước trong thu thập thông tin để phân tích tình hình sức khoẻ tại một địa phương, trình bày được đặc điểm của các phương pháp và các nguồn thu thập thông tin.

  pdf32p yellow_12 02-06-2014 124 19   Download

 • Mục tiêu chính của chương 8 Tổ chức thực hiện và điều phối các chương trình / dự án y tế nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về phân tích được các hoạt động chính trong thực hiện kế hoạch Xác định được các khó khăn thường gặp trong thực hiện kế hoạch và một số giải pháp, trình bày được các lợi ích và nguyên tắc cơ bản của điều phối hoạt động và phân tích được một số khó khăn và giải pháp chính trong điều phối.

  pdf15p yellow_12 02-06-2014 147 18   Download

 • Bài giảng Đại cương tổ chức quản lý y tế do Phạm Trung Tín biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Cùng nắm các kiến thức bài giảng thông qua việc tìm hiểu các bước thực hiện khung khái niệm và các ví dụ thực tế về các khái niệm được đề cập trong bài; liên kết được các khái niệm trong bài và hoàn thành được khung khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p kimngan29092009 15-10-2018 113 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 70 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 6', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 82 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 7', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 60 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 10', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 72 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 3', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 71 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chứ quản lý y tế part 4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon05 25-05-2011 74 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý y tế
p_strCode=quanlyyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2