intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị lao động

Xem 1-20 trên 3748 kết quả Quản trị lao động
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ vận tải"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p kungfu_gautruc 22-07-2010 386 151   Download

 • Bài giảng "Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Quản trị lao động văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chức danh của văn phòng; khái niệm, vai trò và phân loại của lao động văn phòng, công tác tuyển dụng trong văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p bautroibinhyen13 10-01-2017 85 28   Download

 • Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về: Các xu hướng tiếp cận về quản trị tri thức, chu trình quản trị tri thức, quản trị lao động tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf24p tieu_vu02 02-06-2018 44 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị nhân sự là gì? Những chức năng của quản trị nhân sự, các mối quan hệ quản trị - lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 20 2   Download

 • Trong xã hội tồn tại nhiều mối quan hệ như: quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, tập thể với tập thể…Nhưng trong đó có tồn tại mối quan hệ đặc thù đó là quan hệ lao động.Vậy quan hệ lao động là gì? Bài này sẻ giúp câc bạn giải đáp câu hỏi này Có hai nhóm quan hệ cấu thành mối quan hệ lao động: Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động Nhóm thứ hai: gồm các mối quan hệ giữa người và người liên quan...

  ppt79p saobang_71089 10-11-2010 1895 352   Download

 • Hoạt động lao động tập thể sản sinh ra mối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợi ích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất và đó chính là quan hệ lao động. Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động. Nhóm thứ hai: gồm các mối quan hệ giữa người và người liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ, quyền lợi trong và sau quá trình lao động....

  ppt71p muasaobang14389 30-11-2009 728 289   Download

 • Làm thế nào để cải thiện quan hệ lao động trong doanh nghiệp là một vấn đề lớn cần giải quyết đối với sự sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nếu có thể căn cứ vào đặc điểm Doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa thì sẽ tạo được cơ sở vững chắc thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển; ngược lại Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với tình hình khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những trường hợp hết sức nghiêm trọng, xu hướng xấu...

  pdf6p tae_in 22-07-2010 455 179   Download

 • Mục đích môn học là cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp mỏ những kiến thức lý thuyết và thực hành về định mức lao động, một nhiệm vụ thường xuyên phải giải quyết trong chức năng quản lý lao động tiền lương ở doanh nghiệp. Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề về phương pháp xây dựng và quản lý các mức lao động, trong điều kiện cơ chế hiện hành về quản lý lao động, tiền lương của Nhà Nước áp dụng đối với các...

  pdf18p meoconlylom 04-07-2011 1062 172   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương và các khoản thu nhập . Tiền lương là khoản tiền công trả cho người...

  pdf47p thu_nguyet 23-07-2010 314 161   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận taỉ ô tô số 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc42p haiqtkdtm09 22-06-2011 366 137   Download

 • Quan hệ lao động là toàn bộ những quan hệ có liên quan đến quyần, nghĩa vụ, quyền lợi giữa các bên tham gia quá trình lao động. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình lao động. Mục đích là xây dựng lao động quan hệ tốt đẹp.

  ppt52p nguyendacbun 28-06-2011 516 136   Download

 • Chủ trương đổi mới và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNĐTNN) phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự phát triển này đã làm phát sinh những vấn đề phức tạp về quan hệ lao động - nội dung nhạy cảm nhất trong bất cứ hệ thống quản lý nào. Vai trò của người lao động ngày càng được khẳng định, đời sống tinh thần và vật chất được quan tâm hơn, nhưng những bức xúc mới trong quan...

  pdf221p nhanma1311 08-12-2012 398 123   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p chipmoon 19-07-2012 200 72   Download

 • CÁC YÊU CẦU: Đặc điểm, bản chất của QHLĐHiểu được khái niệm về quan hệ lao động. Biểu hiện ra bên ngoài của QHLĐ 2. MỤC TIÊU: Ví dụ về quan hệ lao động Nhận dạng QHLĐ trong đời sống XH Phân biệt quan hệ lao động với quan hệ dân sự Phân tích được chủ thể, đối tượng và nội dung của các hình thức biểu hiện của QHLĐ Đưa ra những tiêu chí để đánh giá một QHLĐ được coi là lành mạnh. Trả lời các câu hỏi mở rộng: Tại sao quan hệ lao động là một quan hệ cơ bản, chủ yếu nhất của...

  ppt44p ktouch_12 25-06-2013 289 53   Download

 • Hiểu được hoạt động của tổ chức Công đoàn Biết được nội dung chính và quy trình ký kết Thỏa ước Lao động tập thể (Collective Agreement) Biết cách giải quyết tranh chấp lao động Biết được các hình thức thu hút công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp (Employee Involvement Programs) Sự khác biệt trong quan hệ lao động quốc tế

  ppt0p sony_12 25-06-2013 315 52   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận taỉ ô tô số 3', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p trinh02 23-01-2013 131 47   Download

 • Báo cáo môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động trình bày bản chất quản trị nguồn nhân lực quốc tế, nhu cầu về nhân viên quản trị quốc tế, lựa chọn và tuyển dụng, huấn luyện và phát triển, đánh giá điều hành và trả lương, giữ việc và thay việc.

  pdf47p nluu9184 10-05-2014 222 46   Download

 • Tiền lương là vấn đề trọng tâm, là một trong các mục tiêu để các bên người lao động và người sử dụng lao động hướng đến nhằm thiết lập quan hệ lao động, là nội dung lớn và phổ biến của TLTT, là nguyên nhân của sự tranh chấp. Nghiên cứu tiền lương trong quan hệ lao động thực chất là nghiên cứu chủ yếu các vấn đề vai trò của các đối tác, các cơ chế thỏa thuận, thương lượng về tiền lương. Việc thương lượng về tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc...

  ppt0p ktouch_12 25-06-2013 166 31   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm ứng dụng cơ sở lý luận và dựa vào thực trạng quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai, hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại nhà máy.

  pdf26p seven_12 11-03-2014 109 23   Download

 • Nội dung của đề án gồm có 4 chương: Lý luận chung về quan hệ lao động,phân tích thực trạng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nguyên nhân xảy ra tranh chấp và đình công, một số giải pháp để phát triển lành mạnh quan hệ lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc37p hrm2014 27-03-2018 101 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
320 tài liệu
1075 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị lao động
p_strCode=quantrilaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2