intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật trong tiến trình cmxhcn

Xem 1-1 trên 1 kết quả Quy luật trong tiến trình cmxhcn
  • Nhà nước XHCN là 1 tổ chức mà thông qua đó, đảng của GCCN thực hiện vai trò lãnh đạo đối với toàn XH; là tổ chức CT thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở KT của CNXH; là nhà nước kiểu mới; là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kì quá độ lên CNXH. Nhà nước XHCN là một trong những tổ chức cơ bản nhất của hệ thống CT XHCN, về cơ bản thống nhất với nền chuyên chính VS, tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí quyền lực của nhân dân....

    ppt57p lukizava08 25-06-2010 734 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật trong tiến trình cmxhcn
p_strCode=quyluattrongtientrinhcmxhcn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2