Sar images

Xem 1-14 trên 14 kết quả Sar images
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : Fast correlation technique for glacier flow monitoring by digital camera and space-borne SAR images

  pdf15p sting03 06-02-2012 22 4   Download

 • Image recognition and classification is one of the most actively pursued areas in the broad field of imaging sciences and engineering. The reason is evident: the ability to replace human visual capabilities with a machine is very important and there are diverse applications. The main idea is to inspect an image scene by processing data obtained from sensors.

  pdf493p echbuon 02-11-2012 19 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học đề tài : Resolution-enhanced radar/SAR imaging: an experiment design framework combined with neural network-adapted variational analysis regularization

  pdf11p dauphong11 06-02-2012 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Polarimetric SAR Image Classification Using Multifeatures Combination and Extremely Randomized Clustering Forests

  pdf9p dauphong15 18-02-2012 21 2   Download

 • This paper presents a methodology to determine inundation area in a flood event in Ha Tinh Province, Vietnam, by applying Synthetic Aperture Radar (SAR) image processing, in combination with Digital Elevation Model (DEM) for threshold detection. Sentinel-1 images were down loaded from an open source provided by European Space Agency (ESA). DEM data were collected from United States Geological Survey (USGS).

  pdf5p thihuynh3006 16-03-2018 2 0   Download

 • A synthetic aperture radar (SAR) is a radar sensor that provides azimuth resolution superior to that achievable with its real beam by synthesizing a long aperture using platform motion. The geometry for the production of the SAR image is shown in Fig. 33.1. The SAR is used to generate an electromagnetic map of the surface of the earth from an airborne or spaceborne platform. This electromagnetic map of the surface

  pdf15p longmontran 18-01-2010 49 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Adaptive S-Method for SAR/ISAR Imaging

  pdf10p dauphong18 24-02-2012 25 6   Download

 • Đó là phương pháp được lựa chọn sử dụng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) dữ liệu hình ảnh từ xa cảm giác bề mặt đại dương được mô tả trong chương này. Hoàn toàn phân cực radar SAR Cung cấp nhiều thêm thông tin có thể sử dụng radar hơn phân cực đơn thông thường. Các thuật toán, trình bày ở đây, để đo quang phổ sóng hướng, sườn sóng, sóng hiện tại tương tác, và hiện tại tính năng điều khiển khu vực sử dụng thông tin khác.

  pdf51p gaucon_ngoan 25-12-2011 29 5   Download

 • Việc sử dụng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có thể Cung cấp hình ảnh tốt với các chi tiết dưới Nhiều điều kiện môi trường. Tuy nhiên, bàn tay của hình ảnh SAR Bất lợi là The kém chất lượng của hình ảnh, bị suy thoái do nào nhân giống đốm tiếng ồn. SAR hình ảnh Xuất hiện đốm tiếng ồn để trở thành dạng hạt và kết quả ngẫu nhiên từ sự thay đổi giai đoạn của sóng radar phản xạ Trong thời hạn từ một độ phân giải tế bào đơn vị.

  pdf14p gaucon_ngoan 25-12-2011 26 4   Download

 • Similarly, while companies in New York and Ohio filed SARs through multiple entities, a single firm in each state filed the majority of SARs. This was also the case for Wisconsin, ranked fourth among filing locations. For that state, five separate insurance carriers, through one entity, generated 88 percent of filings for the twelve- month period. Unlike in Massachusetts, the Wisconsin-based firm was not affiliated with other companies in and/or from the state during the same time frame.

  pdf43p thangbienthai 23-11-2012 27 4   Download

 • Sử dụng nhiều thời gian hình ảnh SAR của cảnh Sami, các nhà phân tích sử dụng phương pháp MỘT SỐ để Trong số các thiết lập trao đổi xác định [1]. Thay đổi đột ngột nào Có Thể hộp chỉ trong hai hình ảnh được yêu cầu hoặc nó May Be dần hộp nào trong hình ảnh của một cảnh MỘT SỐ đang Given So sánh để xác định giá. Hộp hình thức IS coi ở đây, ở đâu hình ảnh SAR phân tích để phát hiện các mỏ đất.

  pdf13p gaucon_ngoan 25-12-2011 31 3   Download

 • Trong chương này, bởi bộ nhớ dài Sử dụng kỹ thuật phân tích quang phổ, sự phân biệt đối xử Giữa tràn dầu và gió biển trong khu vực thấp radar khẩu độ tổng hợp (SAR) hình ảnh và các mô phỏng của quang phổ densified của hình ảnh biển SAR được mô tả. Dầu trên biển Bề mặt làm yếu sóng mao mạch, giảm hiệu ứng tán xạ ngược của điện Bragg và, Vì vậy, Tạo ra các vùng tối trong hình ảnh SAR....

  pdf35p gaucon_ngoan 25-12-2011 35 3   Download

 • MỘT SỐ phương pháp phân loại băng biển đã Been phát triển và Tested [9-11]. các cách tiếp cận hợp lý và thể chất đơn giản IS dựa trên ứng dụng của băng biển mô hình tán xạ vi sóng cho các giải pháp vấn đề nghịch đảo [12]. Đây là, tuy nhiên, có Bởi vì nhiệm vụ khó khăn SAR chữ ký phụ thuộc vào băng biển Đặc điểm Nhiều [13].

  pdf31p gaucon_ngoan 25-12-2011 34 3   Download

 • Journal of Orthopaedic Surgery and Research Research article BioMed Central Open Access The use of average Pavlov ratio to predict the risk of post operative upper limb palsy after posterior cervical decompression Koon-Man Sieh*1, Siu-Man Leung1, Judy Suk Yee Lam2, Kai Yin Cheung1 and Kwai Yau Fung1 Address: 1Department of Orthopaedics and Traumatology, Alice Ho Mui Ling Nethersole Hospital, Tai Po, NT, Hong Kong SAR, PR China and 2Department of Diagnostic Radiology and organ Imaging, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin, NT, Hong Kong SAR, PR China Email...

  pdf9p sting01 15-01-2012 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản